PHP/Instrukcja while

< PHP
Poprzedni rozdział: Instrukcja for
Następny rozdział: Instrukcja do while

Instrukcja while

edytuj

Kolejną pętlą jest while, będąca znacznie prostszą odmianą poznanej ostatnio pętli for. Wymagany jest tu jedynie warunek zakończenia, a pętla wykonuje się, dopóki jest on prawdziwy. Oto prosty przykład:

<?php
while(rand(0,10) != 8)
{
	echo 'Jeszcze nie wylosowałem!<br/>';
}

Pętla ta będzie wykonywała się, dopóki funkcja rand() nie wylosuje liczby 8. Jeżeli dostaniemy ją już w pierwszym sprawdzeniu, napis nie pojawi się w ogóle.

Ze względu na taką ogólną konstrukcję while przydaje się tam, gdzie musimy coś powtarzać do czasu osiągnięcia pewnego stanu. Sztandarowym przykładem jest czytanie pliku, gdzie takim specyficznym stanem, w którym musimy przerwać naszą pracę, jest jego koniec. Zastosowanie pętli while będzie tu o wiele lepsze, niż obliczanie na podstawie wielkości pliku, ile "segmentów" musimy pobrać i zabawa z licznikami.

<?php
$f = fopen('plik.txt', 'r'); // 1
 	
while(!feof($f)) // 2
{
	echo fgets($f, 16); // 3
}
 	
fclose($f); // 4

Opis działania:

  1. Otwieramy plik do odczytu. Uchwyt do niego zapisujemy w zmiennej $f. W ten sposób poznaliśmy nowy typ danych: Resource, czyli zasób.
  2. Dopóki nie osiągniemy końca pliku...
  3. Pobieraj z niego kolejne 16-znakowe bloki.
  4. Na koniec zamykamy połączenie z plikiem.

Pętlę while można przerobić na pętlę for bez większych trudności. Oto nowa wersja pierwszego przykładu z rozdziału poprzedniego:

<?php
$i = 0;
while($i < 10)
{
	echo $i.'<br/>';
	$i++;
}

Tu także można stosować komendy break oraz continue poznane w poprzednim rozdziale.

Pętla while przyda się nam, gdy zaczniemy omawiać komunikację z bazami danych. Zostanie tam wykorzystana do pobierania rekordów.