POSIX Threads/Niestandardowe rozszerzenia Cygwina

Cygwin definiuje dwie dodatkowe funkcje:

  1. pthread_suspend(pthread_t id) - wstrzymanie wykonywania wskazanego wątku;
  2. pthread_resume(pthread_t id) - wznowienie wykonywania uprzednio wstrzymanego wątku.