POSIX Threads/Niestandardowe rozszerzenia HP-UX

Wątki POSIX, znane również jako Pthreads, to zestaw standardowych interfejsów API (interfejsów programowania aplikacji) do programowania wątków w systemach operacyjnych typu Unix, w tym HP-UX. Pthreads definiują zachowanie i właściwości wątków, które są lekkimi, niezależnymi jednostkami wykonawczymi, które współdzielą pamięć i inne zasoby z innymi wątkami w ramach procesu.

Pthreads zapewniają znormalizowany interfejs do tworzenia, manipulowania, synchronizowania i niszczenia wątków. Te interfejsy API umożliwiają programistom pisanie programów wielowątkowych, które mogą działać współbieżnie i wykorzystywać dostępne zasoby sprzętowe, takie jak wiele procesorów lub rdzeni.

Oprócz standardowych interfejsów API Pthreads, HP-UX zapewnia również niestandardowe rozszerzenia obsługujące określone funkcje lub optymalizacje. Te rozszerzenia generalnie nie są przenośne w różnych systemach operacyjnych typu Unix i mogą nie być kompatybilne ze standardowymi interfejsami API Pthreads.

Niektóre z niestandardowych rozszerzeń dostarczanych przez HP-UX obejmują:

Ulepszone prymitywy synchronizacji: HP-UX zapewnia dodatkowe prymitywy synchronizacji, takie jak blokady czytnika/zapisu i muteksy dziedziczenia priorytetów, aby poprawić wydajność i niezawodność programów wielowątkowych.

Anulowanie asynchroniczne: HP-UX umożliwia asynchroniczne anulowanie wątków, co oznacza, że wątek można zakończyć w dowolnym momencie, niezależnie od jego bieżącego stanu. Ta funkcja może być przydatna w sytuacjach, w których wątek może utknąć, czekając na zasób lub wykonując długotrwałą operację.

Pamięć lokalna wątków: HP-UX obsługuje pamięć lokalną wątków, która pozwala każdemu wątkowi mieć własne prywatne dane, które nie są udostępniane innym wątkom. Może to być przydatne w sytuacjach, gdy wiele wątków musi uzyskiwać dostęp do tej samej globalnej struktury danych, ale musi także utrzymywać swój własny stan prywatny.

Ogólnie rzecz biorąc, niestandardowe rozszerzenia Pthreads i HP-UX zapewniają potężne narzędzia do pisania programów wielowątkowych w systemach operacyjnych typu Unix, umożliwiając programistom wykorzystanie dostępnych zasobów sprzętowych oraz poprawę wydajności i czasu reakcji ich aplikacji.