POSIX Threads/Niestandardowe rozszerzenia Linuxa

Sufiksem nazw większości funkcji Linuksa jest _np.

Zbiór procesorów, na jakich może uruchomić się wątek edytuj

Funkcje umożliwiają ustawienie i odczyt zbioru procesorów na jakich wątek ma działać. (Analogiczne ustawienia są możliwe na poziomie procesów).

Funkcje finalizujące i asynchroniczne przerwania edytuj

Bieżące atrybuty wątku edytuj

Umożliwia odczytanie bieżących atrybutów już uruchomionego wątku.

Oczekiwania na zakończenie wątku edytuj

Uzupełnienie mechanizmu oczekiwania na zakończenie wątków (pthread_join):

Zrzeczenie się czasu procesora edytuj

  • pthread_yield (3) - alias dla standardowego sched_yield  (doc), czyli zrzeczenia się czasu procesora i oczekiwanie na ponowne jego przyznanie