POSIX Threads/Przykładowe programy

Kompilacja

edytuj

Wszystkie programy zostały skompilowane kompilatorem gcc i uruchomione na Linuxie 2.6, część bez problemów skompilowała się i uruchomiła w Cygwinie.

Kompilator był wywoływany z następującymi opcjami:

gcc -Wall -pedantic -std=c99 -lpthreads program.c -o przyklad

lub

gcc -Wall -pedantic -std=c99 -pthread program.c -o przyklad

Niektóre przykłady (wirujące blokady, bariery) muszą być linkowane z librt, czyli konieczna jest opcja -lrt.

Aby skompilować część z nich trzeba ustawić odpowiednie definicje preprocesora, w szczególności _POSIX_C_SOURCE na odpowiednią wartość - w przykładach jest to 200809L, dając dostęp do funkcji z nowszych rewizji standardu POSIX.

Wykaz przykładów

edytuj
odnośnik wykorzystany w rozdziale lista funkcji pthreads
Program 1 Tworzenie wątku
 • pthread_create
 • pthread_join
Program 2 Przekazywanie argumentów
 • pthread_create
 • pthread_join
Program 3 Kończenie wątku
 • pthread_exit
 • pthread_create
 • pthread_join
Program 4 Atrybuty wątku
 • pthread_attr_getdetachstate
 • pthread_attr_getguardsize
 • pthread_attr_getinheritsched
 • pthread_attr_getschedparam
 • pthread_attr_getschedpolicy
 • pthread_attr_getscope
 • pthread_attr_getstackaddr
 • pthread_attr_getstacksize
 • pthread_attr_init
Program 5 Stos funkcji finalizujących (cleanup)
 • pthread_cleanup_pop
 • pthread_cleanup_push
 • pthread_create
 • pthread_exit
 • pthread_join
Program 6 Funkcje wywoływane jednokrotnie
 • pthread_once
 • pthread_create
 • pthread_join
Program 7 Przerywanie wątków
 • pthread_cancel
 • pthread_setcancelstate
 • pthread_setcanceltype
 • pthread_testcancel
 • pthread_cleanup_push
 • pthread_create
 • pthread_join
Program 8 Typy mutexów
 • pthread_mutexattr_settype
 • pthread_mutexattr_init
 • pthread_mutex_unlock
 • pthread_mutex_lock
 • pthread_create
 • pthread_join
Program 9 Zmienne warunkowe
 • pthread_cond_wait
 • pthread_cond_signal
 • pthread_cond_broadcast
 • pthread_mutex_lock
 • pthread_mutex_unlock
 • pthread_create
Program 10 Lokalne dane wątku
 • pthread_key_create
 • pthread_key_delete
 • pthread_setspecific
 • pthread_getspecific
 • pthread_create
 • pthread_join
Program 11 Bariery
 • pthread_barrier_init
 • pthread_barrier_destroy
 • pthread_barrier_wait
 • pthread_create
Program 12 Rozmiar i adres stosu
 • pthread_attr_setstacksize
 • pthread_attr_getstacksize
 • pthread_attr_init
 • pthread_attr_destroy
 • pthread_create
 • pthread_join
Program 13 UNIX-owe sygnały
 • pthread_kill
 • pthread_sigmask
 • pthread_create
 • pthread_self
Program 14 Czas procesora zużyty przez wątek
 • pthread_getcpuclockid
 • clock_gettime (nie pthreads)
 • pthread_create
 • pthread_join
Program 15 Pozyskiwanie i zwolnienie blokady
 • pthread_mutex_lock
 • pthread_mutex_unlock
 • pthread_mutex_init
 • pthread_create
 • pthread_join
Program 16 Blokady zapis/odczyt
 • pthread_rwlock_init
 • pthread_rwlock_rdlock
 • pthread_rwlock_wrlock
 • pthread_rwlock_unlock
 • pthread_create
Program 17 Synchronizacja między wątkami różnych procesów
 • pthread_cond_init
 • pthread_cond_signal
 • pthread_cond_wait
 • pthread_condattr_init
 • pthread_condattr_setpshared
 • pthread_mutex_init
 • pthread_mutex_lock
 • pthread_mutex_unlock
 • pthread_mutexattr_init
 • pthread_mutexattr_setpshared
Program 18 Pthreads i forkowanie
 • pthread_atfork
 • pthread_create
Program 19 Wybór algorytmu szeregowania i ustawienie jego parametrów
 • pthread_attr_setinheritsched
 • pthread_attr_setschedpolicy
 • pthread_attr_setschedparam
 • sched_get_priority_min
 • sched_get_priority_max
 • pthread_attr_init
 • pthread_attr_destroy
 • pthread_create
 • pthread_join