POSIX Threads/Synchronizacja między wątkami

Pthreads udostępnia kilka sposobów synchronizacji między wątkami:

Na tej liście nie ma semaforów, ponieważ zostały zdefiniowane we wcześniejszej wersji standardu POSIX - właściwie istniały wcześniej, jako jeden ze standardowych mechanizmów IPC.

Jeśli biblioteka implementuje opcję TSH (Thread Process-Shared Synchronization), wówczas możliwa staje się synchronizacja między wątkami różnych procesów przy użyciu mutexów, zmiennych warunkowych, blokad odczyt/zapis i barier.