Informacja
Ta książka jest po części tłumaczeniem Perl Programming z angielskich Wikibooks.

Masz chwilę, to przyłącz się do pracy :) Jak nie masz żadnych pomysłów, to chociaż poszukaj literówek... :)


Wstęp edytuj

Perl jest językiem interpretowanym, napisanym przez Larry'ego Walla. Nazwa jest akronimem słów Practical Extraction and Report Language. Cytując współtwórców, język ten pozwala, by rzeczy łatwe pozostały łatwymi, a trudne były możliwe. Istotnie patrząc na możliwości, jakie dają dostępne biblioteki (archiwa CPAN), nie są to słowa bez pokrycia. Dostępne są interpretery dla platform: Win32, Macintosh, Linux i inne odmiany Uniksów.

Skomplikowany i chaotycznie wyglądający kod powoduje, iż część osób rozwija skrót PERL jako Pathologically Eclectic Rubbish Lister, co można przetłumaczyć jako Patologicznie Skomplikowany Wykaz Śmieci. Choć dla osób z zewnątrz Perl może wyglądać strasznie, jest to narzędzie pozwalające szybko pisać małe programy wykonujące drobne prace - jak również przy zachowaniu pewnej dyscypliny większe programy wykonujące bardziej skomplikowane zadania.

Perl jest wolnym językiem, dostępnym pod GPL lub Licencją Artystyczną. Został stworzony na Uniksie. Istnieją wersje dla większości systemów operacyjnych i mimo rosnącej popularności w systemach MS Windows jest jednak wciąż głównie używany w systemach Uniksowych.

Obecnie staje się popularnym narzędziem do administracji w Windowsach.

Pierwszy program edytuj

Aby być w zgodzie z głównym założeniem języka, tzn. rzeczy proste mają pozostać prostymi, nie trzeba więcej, aby napisać pierwszy poprawnie działający program.

print "Hello world!\n";

Po uruchomieniu interpretera (polecenie perl) i wpisaniu powyższego polecenia (wpisywanie kończymy wciskając Ctrl+D oraz ewentualnie Enter), w oknie konsoli tekstowej powinniśmy zobaczyć powitalny komunikat treści Hello world!. Znak \n oznacza przejście do początku nowego wiersza.

Rozdział 1: Podstawy Perla edytuj

Na początek  
Pierwszy program  
Łańcuchy znaków  
Liczby  
Zmienne  
Operatory  
Typy danych  
Zmienne skalarne  
Tablice  
Hasze  
Operacje wejścia/wyjścia  
Dokonywanie wyborów: if i else  
Pętle i pętelki czyli while i for  
Operacje na plikach  
Modyfikatory
Funkcje  
Ćwiczenia dla początkujących  

Rozdział 2: Perl dokładniej edytuj

Struktura i styl programowania
Referencje i struktury danych
Ponowne użycie kodu (moduły)
Obiekty

Wyrażenia regularne edytuj

Wyrażenia regularne  
Operatory wyrażeń regularnych
Opis wyrażeń regularnych

Rozdział 3: Dodawanie interfejsu do Perla edytuj

Interfejs użytkownika
CPAN

Rozdział 4: CGI i Apache edytuj

CGI  

Rozdział 5: Perl i coś więcej edytuj

Perl 6  
Humor  

Dodatek A: Przykłady kodu edytuj

Przykłady kodu ułatwiające start  

Dodatek B: Dodatkowe materiały edytuj

Polskie Perl FAQ

Linki zewnętrzne edytuj