Piwowarstwo domowe/Słowniczek

SłowniczekEdytuj

Ważne słowa i zwroty używane w browarnictwie

BrzeczkaEdytuj

Roztwór ekstraktu słodowego i ekstraktu chmielowego w wodzie z ewentualnym dodatkiem innych niesłodowanych surowców, takich jak glukoza, cukier, syropy owocowe, miód itp.

Brzeczka nastawnaEdytuj

Po zacieraniu, płyn, w którym nie ma już skrobi tylko cukry proste. Następnym etapem jest fermentacja.

DekantacjaEdytuj

Zlewanie klarownej cieczy znad osadu, to proces przelewania odfermetowanego piwa znad osadu z jednego fermentora do drugiego, przy pomocy wężyka lub syfonu.

DekokcjaEdytuj

EBCEdytuj

FermentacjaEdytuj

Proces rozkładu cukru słodowego pod wpływem enzymów wytwarzanych przez drożdże z wytworzeniem alkoholu i dwutlenku węgla.

Fermentacja głównaEdytuj

FiltracjaEdytuj

Proces oddzielania płynnej części brzeczki od ciał stałych. Produktami powstałymi w tym etapie jest odfiltrowana brzeczka, która trafia do kotła warzelnego do dalszej obróbki oraz młóto, przeznaczane na paszę dla zwierząt.

IBUEdytuj

International Bittering Units (Międzynarodowe Jednostki Goryczy) IBU to jednostki goryczy. Określają jak bardzo piwo jest gorzkie.


KEGEdytuj

Pojemnik przeznaczony do przechowywania i transportu piwa. Do opróżniania keg-a wymagana jest pompka, lub butla z gazem wytwarzająca w jego wnętrzu ciśnienie.

Młode piwoEdytuj

Młode piwo to określenie piwa zaraz po zakończeniu procesu fermentacji, gdy nie jest jeszcze dostatecznie dojrzałe i pełne w smaku.

RefermentacjaEdytuj

Refermentacja, nazywana również fermentacją wtórną, to fermentacja w zamkniętych butelkach. Przed rozlewem dodawana jest brzeczka, co zwiększa treściwość piwa i naturalny dwutlenek węgla.

Stężenie ekstraktuEdytuj

Stopień odfermentowaniaEdytuj

WarkaEdytuj

Porcja piwa przygotowywana przez piwowara. W naszym podręczniku to 10 litrów.

ZacieranieEdytuj

Zacieranie polega na pojawieniu się w roztworze cukrów prostych, kosztem skrobi. Drożdże nie fermentują skrobi, fermentują cukry proste. Podczas zacierania stosuje się "przerwy" (przetrzymanie stałej temperatury w czasie). Ponieważ w trakcie zacierania, oprócz pożywki dla drożdży można zaprojektować bukiet smakowy przyszłego piwa to przewidziane są także przerwy inne niż scukrzeniowe. Tymi innymi przerwami są: kwasowa i białkowa.

Zielone piwoEdytuj

Świeżo warzone piwo jeszcze przed butelkowaniem, nieleżakowane.