Podstawy teorii muzyki/Tabela akordów

Tabela akordówEdytuj

W tabeli zgromadzono akordy uszeregowane według liczby dźwięków (od trójdźwięków do pięciodźwięków), typu (durowe, molowe, zwiększone, zmniejszone itp.) oraz podstawy akordu (dźwięki od C do H). W kolejnych kolumnach podano zapis nutowy akordu oraz schematy dla dwóch instrumentów: pianina i gitary.

TrójdźwiękiEdytuj

Akordy durowe (majorowe)Edytuj

Nazwa Zapis nutowy Schemat akordu dla pianina[1] Schemat akordu dla gitary
C-dur

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <c e g> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { c_e_g } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png C major chord for guitar (open).svg
Des-dur
Cis-dur

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <des f as> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { des_f_as } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png C sharp major chord for guitar.svg
D-dur

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <d fis a> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { d_fis_a } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png D major chord for guitar (open).svg
Es-dur
Dis-dur

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <es g bes> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { es_g_b } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png D sharp major chord for guitar.svg
E-dur

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <e gis b> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { e_gis_h } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png E major chord for guitar (open).svg
F-dur

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <f a c> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { f_a_c } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png F major chord for guitar.svg
Ges-dur
Fis-dur

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <ges bes des> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { ges_b_des } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png F sharp major chord for guitar.svg
G-dur

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <g b d> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { g_h_d } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png G major chord for guitar (open).svg
As-dur
Gis-dur

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <as c es> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { as_c_es } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png G sharp major chord for guitar.svg
A-dur

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <a cis e> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { a_cis_e } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png A major chord for guitar (open).svg
B-dur[uwaga 1].
Ais-dur

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <bes d f> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { b_d_f } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png B flat (A sharp) major chord for guitar.svg
H-dur[uwaga 1]

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <b dis fis> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { h_dis_fis } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png B major chord for guitar.svg

Akordy molowe (minorowe)Edytuj

Nazwa Zapis nutowy Schemat akordu dla pianina[1] Schemat akordu dla gitary
C-moll

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <c es g> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { c_es_g } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png C minor chord for guitar.svg
Cis-moll
Des-dur

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <des e as> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { des_e_as } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png C sharp (D flat) minor chord for guitar (open).svg
D-moll

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <d f a> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { d_f_a } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png D minor chord for guitar (open).svg
Dis-moll
Es-moll

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <es ges bes> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { es_ges_b } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png D sharp (E flat) minor chord for guitar.svg
E-moll

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <e g b> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { e_g_h } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png E minor chord for guitar (open).svg
F-moll

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <f as c> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { f_as_c } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png F minor chord for guitar.svg
Fis-moll
Ges-moll

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <ges a des> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { ges_a_des } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png F sharp (G flat) minor chord for guitar.svg
G-moll

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <g bes d> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { g_b_d } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png G minor chord for guitar.svg
Gis-moll
As-moll

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <as b es> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { as_h_es } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png G sharp (A flat) minor chord for guitar.svg
A-moll

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <a c e> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { a_c_e } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png A minor chord for guitar (open).svg
Ais-moll
B-moll[uwaga 1]

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <bes des f> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { b_des_f } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png A sharp (B flat) minor chord for guitar.svg
H-moll[uwaga 1]

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <b d fis> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { h_d_fis } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png B minor chord for guitar.svg

Akordy zwiększoneEdytuj

Nazwa Zapis nutowy Schemat akordu dla pianina Schemat akordu dla gitary
C+

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <c e gis> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { c_e_gis } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png C augmented chord for guitar.svg
C♯+

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <des f a> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { des_f_a } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png C sharp (D flat) augmented chord for guitar.svg
D+

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <d fis ais> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { d_fis_ais } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png D augmented chord for guitar.svg
D♯+

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <es g b> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { es_g_h } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png D sharp (E flat) augmented chord for guitar.svg
E+

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <e gis c> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { e_gis_c } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png E augmented chord for guitar.svg
F+

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <f a cis> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { f_a_cis } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png F augmented chord for guitar.svg
F♯+

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <ges bes d> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { ges_b_d } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png F sharp (G flat) augmented chord for guitar.svg
G+

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <g b dis> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { g_h_dis } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png G augmented chord for guitar.svg
G♯+

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <as c e> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { as_c_e } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png G sharp (A flat) augmented chord for guitar.svg
A+

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <a cis f> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { a_cis_f } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png A augmented chord for guitar.svg
B+[uwaga 1].
A♯+

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <bes d fis> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { b_d_fis } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png A sharp (B flat) augmented chord for guitar.svg
H+[uwaga 1]

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <b dis g> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { h_dis_g } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png B augmented chord for guitar.svg

Akordy zmniejszoneEdytuj

Nazwa Zapis nutowy Schemat akordu dla pianina Schemat akordu dla gitary
C0

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <c es ges> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { c_es_ges } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png C diminished chord for guitar.svg
Cis0
Des0

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <des e g> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { des_e_g } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png C sharp (D flat) diminished chord for guitar.svg
D0

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <d f as> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { d_f_as } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png D diminished chord for guitar.svg
Dis0
Es0

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <es ges a> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { es_ges_a } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png D sharp (E flat) diminished chord for guitar.svg
E0

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <e g bes> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { e_g_b } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png E diminished chord for guitar.svg
F0

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <f as b> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { f_as_h } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png F diminished chord for guitar.svg
Fis0
Ges0

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <ges a c> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { ges_a_c } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png F sharp (G flat) diminished chord for guitar.svg
G0

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <g bes des> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { g_b_des } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png G diminished chord for guitar.svg
Gis0
As0

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <as b d> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { as_h_d } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png G sharp (A flat) diminished chord for guitar.svg
A0

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <a c es> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { a_c_es } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png A diminished chord for guitar.svg
Ais0
B0[uwaga 1]

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <bes des e> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { b_des_e } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png A sharp (B flat) diminished chord for guitar.svg
H0[uwaga 1]

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <b d f> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { h_d_f } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png B diminished chord for guitar.svg

CzterodźwiękiEdytuj

Akordy septymowe (durowe z septymą małą)Edytuj

Nazwa Zapis nutowy Schemat akordu dla pianina Schemat akordu dla gitary
C7

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <c e g bes> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { c_e_g_b } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png C 7th chord for guitar.svg
Des7
Cis7

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <des f as b> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { des_f_as_h } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png C sharp (D flat) 7th chord for guitar.svg
D7

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <d fis a c> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { d_fis_a_c } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png D 7th chord for guitar.svg
Es7
Dis7

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <es g bes des> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { es_g_b_des } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png D sharp (E flat) 7th chord for guitar.svg
E7

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <e gis b d> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { e_gis_h_d} }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png E 7th chord for guitar.svg
F7

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <f a c dis> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { f_a_c_dis } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png F 7th chord for guitar.svg
Ges7
Fis7

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <ges bes des e> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { ges_b_des_e } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png F sharp (G flat) 7th chord for guitar.svg
G7

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <g b d f> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { g_h_d_f } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png G 7th chord for guitar.svg
As7
Gis7

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <as c es ges> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { as_c_es_ges } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png G sharp (A flat) 7th chord for guitar.svg
A7

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <a cis e g> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { a_cis_e_g } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png A 7th chord for guitar.svg
B7[uwaga 1].
Ais7

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <bes d f as> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { b_d_f_as } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png A sharp (B flat) 7th chord for guitar.svg
H7[uwaga 1]

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <b dis fis as> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { h_dis_fis_as } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png B 7th chord for guitar.svg

Akordy molowe z septymą małąEdytuj

Nazwa Zapis nutowy Schemat akordu dla pianina[1] Schemat akordu dla gitary
Cm7

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <c es g bes> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { c_es_g_b } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png C minor 7th chord for guitar.svg
C♯m7
D♭m7

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <cis e gis b> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { cis_e_gis_h } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png C sharp (D flat) minor 7th chord for guitar.svg
Dm7

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <d f a c> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { d_f_a_c } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png D minor 7th chord for guitar.svg
D♯m7
E♭m7

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <es ges bes des> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { es_ges_b_des } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png D sharp (E flat) minor 7th chord for guitar.svg
Em7

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <e g b d> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { e_g_h_d } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png E minor 7th chord for guitar.svg
Fm7

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <f as c es> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { f_as_c_es } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png F minor 7th chord for guitar.svg
F♯m7
G♭m7

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <ges a des e> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { ges_a_des_e } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png G flat (F sharp) minor 7th chord for guitar.svg
Gm7

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <g bes d f> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { g_b_d_f } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png G minor 7th chord for guitar.svg
G♯m7
A♭m7

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <as b es gis> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { as_h_es_gis } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png G sharp (A flat) minor 7th chord for guitar.svg
Am7

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <a c e g> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { a_c_e_g} }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png A minor 7th chord for guitar.svg
A♯m7
B#9837;m7[uwaga 1]

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <bes des f as> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { b_des_f_as } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png A sharp (B flat) minor 7th chord for guitar.svg
Hm7[uwaga 1]

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <b d fis a> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { h_d_fis_a } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png B minor 7th chord for guitar.svg

PięciodźwiękiEdytuj

Akordy nonoweEdytuj

Nazwa Zapis nutowy Schemat akordu dla pianina Schemat akordu dla gitary
C9

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <c e g bes d> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { c_e_g_b_d } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png C 9th chord for guitar.svg
C♯9
D♭9

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <des f as b dis> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { des_f_as_h_dis } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png C sharp (D flat) 9th chord for guitar.svg
D9

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <d fis a c e> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { d_fis_a_c_e } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png D 9th chord for guitar.svg
D♯9
E♭9

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <es g bes des f> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { es_g_b_des_f } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png D sharp (E flat) 9th chord for guitar.svg
E9

\relative c'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <e gis b d fis> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { e_gis_h_d_fis} }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png E 9th chord for guitar.svg
F9

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <f a c dis g> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { f_a_c_dis_g } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png F 9th chord for guitar.svg
F♯9
G♭9

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <ges bes des e gis> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { ges_b_des_e_gis } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png F sharp (G flat) 9th chord for guitar.svg
G9

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <g b d f a> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { g_h_d_f_a} }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png G 9th chord for guitar.svg
G♯9
A♭9

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <as c es ges bes> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { as_c_es_ges_b } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png G sharp (A flat) 9th chord for guitar.svg
A9

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <a cis e g b> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { a_cis_e_g_h } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png A 9th chord for guitar.svg
B9[uwaga 1].
A#9837;9

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <bes d f as c> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { b_d_f_as_c } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png
(I przewrót)
A sharp (B flat) 9th chord for guitar.svg
H9[uwaga 1]

\relative f'{
\override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
\cadenzaOn s1 <b dis fis as cis> s1 \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small { h_dis_fis_as_cis } }
CDEFGAHCDEFGAHKey4border.png
(I przewrót)
B 9th chord for guitar.svg

UwagiEdytuj

  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 Nazewnictwo dźwięku b jest różne w różnych krajach, co może prowadzić do nieporozumień.
    Częstotliwość Nazwa polskojęzyczna Nazwa angielskojęzyczna
    493,883 Hz H B
    466,164 Hz b Bes, B♭, B flat

    W tym podręczniku stosowane są nazwy polskie.

PrzypisyEdytuj

  1. 1,0 1,1 1,2 Akordy dla dzieci. J. Jackson (red.); A. Ratajczyk (tłum.). Warszawa: MUZA SA, 2012. ISBN 978-83-7758-177-3.