Podstawy turystyki/Produkt turystyczny

Produkt turystyczny edytuj

 
Oscypki

Produkt turystyczny w wąskim znaczeniu oznacza to co turyści kupują (np. transport lub zakwaterowanie) oddzielnie lub razem, w formie pakietu. W szerszym znaczeniu obejmuje całość przeżytego przez turystę doświadczenia od chwili opuszczenia domu do powrotu.

Typowym produktem turystycznym mogą być regionalne wyroby kulinarne, np. oscypek.


Powrót do spisu treści