Pomoc
Quiz

To jest strona pomocy dla rozszerzenia quiz.

To rozszerzenie składa się z kilku prostych komend, a ta strona jest tak długa tylko ze względu na możliwe kombinacje pomiędzy nimi.

Jak zrobić Quiz w podręczniku

edytuj

Tag quiz

edytuj
wikitekst
(to co piszesz)
rendering
(to co widzisz)
uwagi
<quiz>
tutaj umieść pytanie
</quiz>

  

Tu powinno się pojawić pytanie.


Tagi quiz umożliwiają następujące rzeczy:
 • Umieścić standardowe opcje quizów i pokazanie odpowiedzi za pomocą kolorów. Klucz odpowiedzi wg kolorów pojawia się tylko jeśli zostały zaznaczone odpowiedzi.
 • Dodanie przycisku "wyślij" na dole, kiedy użytkownik skończy quiz i będzie chciał poznać odpowiedzi.
 • Wszystko pomiędzy tagami "quiz" jest parsowane przez rozszerzenie Quiz i zamieniane w pytanie, jeśli jest to tylko możliwe.

Teoretycznie możliwe jest użycie tagów quiz osobno przy każdym pytaniu, pozwalając odpowiadać na nie po kolei.

Mieszanie pytań:jeśli widoczny jest przycisk to mieszania, to pytanie mogą być ułożone w losowej kolejności po przyciśnięciu go. Opcja ta działa tak długo, jak długo osoba rozwiązująca test nie zacznie zaznaczać pytań.

<quiz display=simple>
tutaj umieść pytanie
</quiz>

Tu powinno się pojawić pytanie.


 • Ważne. Dodanie "display=simple" jako atrybut tagu "quiz" usuwa tablicę z punktami z góry quizu.
 • Jest to użyteczne przy krótkich quizach oraz w przypadkach, gdy umieszcza się pojedyncze pytania pomiędzy blokami tekstu.
<quiz shuffle=none>
tutaj zamieść pytanie
</quiz>

  

Tu powinno się pojawić pytanie.


 • Jeśli chcesz zostawić tablicę wyników, ale usunąć przycisk mieszający, użyj shuffle=none tak jak w przykładzie.


Umieszczanie pytań

edytuj

Typy pytań znajdują się poniżej. Co ważne, każde pytanie w jednym quzie musi być oddzielone pustym wierszem, inaczej zostaną one potraktowane jako jedno długie pytanie.

Jak czytać przykłady

edytuj

Przykłady na tej stronie są pokazane na dwa sposoby: jako wikitekst oraz w postaci zrenderowanej. Wikitekst pokazuje kod, który można skopiować do własnego quizy, natomiast rendering pokazuje efekt użytego kodu.

Kopiowanie i wklejanie

edytuj

Aby lepiej wytłumaczyć działanie komend przy każdym przykładzie dodany jest kod. Jeśli go skopiujesz, a potem wkleisz to musisz umieścić go między tagami <quiz>. Możesz chcieć użyć opcji "display=simple", która jest opisana poniżej.

Zauważ, że dla lepszej klarowności przykłady znajdują się w tabelkach. Umieszczenie quizu w tabelce zmieni jego wygląd, np. pojawią się ramki wokół niektórych elementów. Bez tabelek quiz wygląda przystępniej.

Przy kopiowaniu pamiętaj, aby w wierszach nie zostawały puste pola (spacje).

Przykłady

edytuj

Wszystkie poniższe przykłady powinny działać. Nie bój się je wypróbować. Użycie przycisków nie spowoduje uszkodzeń ani zmian w samej stronie.

Podstawowe typy pytań

edytuj

Wiele możliwości i jedna odpowiedź

edytuj
wikitekst rendering uwagi
{Pytanie
|type="()"}
+ Prawda
- Fałsz
- Fałsz
- Fałsz

Pytanie

Prawda
Fałsz
Fałsz
Fałsz


 • Ten typ pytań posiada jedną dobrą odpowiedź i dowolną liczbę złych (pokazane są trzy złe, ale ich liczba jest nieograniczona).
 • Poprawna odpowiedź może być w dowolnym wierszu, a żeby ją wyróżnić przed nią musi zostać umieszczony znak "+". Przed nieprawidłowymi odpowiedziami należy użyć znaku "-".
 • Wikitekst powinien być umieszczony pomiędzy tagami <quiz> i </qiuz>.
 • Odpowiedzi pojawiają się w tej samej kolejności co w kodzie, więc należy je wymieszać przed dodaniem ich do kodu.
 • Każdy symbol, jak np. |, "+", "-" i każdy tego typu, musi znaleźć się na początku każdego nowego wiersza.
 • Symbol oznaczający prawdziwość odpowiedzi ("+" i "-") musi znajdować się na początku nowej linii - przed nim nie może pojawić się nawet spacja.
 • Ramki są wynikiem używania tabelek. Są one opcjonalne.
 • Nawias () w atrybucie "type" symbolizuje odpowiedzi jednokrotnego wyboru (radio).
 • Jeśli chcesz zobaczyć kod ze wszystkim czterema kolorami, spróbuj rozwiązać quiz i kliknij przycisk kończący.
 • Podwójne kliknięcie na odpowiedź spowoduje jej odznaczenie.

Pytania Prawda/Fałsz

edytuj
wikitekst rendering uwagi
{Bułgaria i Rumunia 
dołączyły do Unii Europejskie w 2007.
|type="()"}
+ Prawda
- Fałsz
{Szwajcaria jest 
członkiem Unii Europejskiej.
|type="()"}
- Prawda
+ Fałsz

1 Bułgaria i Rumunia dołączyły do Unii Europejskie w 2007.

Prawda
Fałsz

2 Szwajcaria jest członkiem Unii Europejskiej.

Prawda
Fałsz


 • W wielu quizach pytanie typu Prawda/Fałsz są uważane jako osobny typ, chociaż tak naprawdę są one wariacją wielu możliwości z jedną poprawną odpowiedzią. To rozszerzenie traktuje oba rodzaje quizów identycznie i ich wywołanie wygląda identycznie, jedyna różnica to ilość możliwych odpowiedzi.
 • Pierwszy przykład pokazuje, że poprawną odpowiedzią jest "Prawda".
 • Drugi przykład pokazuje, że poprawną odpowiedzią może być też "Fałsz".
 • Przykłady są aktywne i można je sprawdzić teraz.
 • Jeśli masz wiele pytań Prawda/Fałsz, to lepiej użyć testów wielokrotnego wyboru przy pomocy pól jednokrotnego wyboru, które są opisane poniżej.

Test wielokrotnego wyboru

edytuj
wikitekst rendering uwagi
{Pytanie
|type="[]"}
+ Poprawna odpowiedź
- Błędna odpowiedź
+ Poprawna odpowiedź
- Błędna odpowiedź

Pytanie

Poprawna odpowiedź
Błędna odpowiedź
Poprawna odpowiedź
Błędna odpowiedź


 • Ten typ quizów umożliwia istnienie więcej poprawnych odpowiedzi niż jedna.
 • Poprawne odpowiedz w kodzie poprzedzone są znakiem "+", fałszy "-".
 • Wikitekst powinien być umieszczony pomiędzy tagami <quiz> i </qiuz>.
 • Odpowiedzi pojawiają w tej samej kolejności co w kodzie, dlatego lepiej użyć przycisku mieszającego.
 • Każdy symbol, jak np. |, "+", "-" i każdy tego typu, musi znaleźć się na początku każdego nowego wiersza.
 • Symbol oznaczający prawdziwość odpowiedzi ("+" i "-") musi znajdować się na początku nowej linii - przed nim nie może pojawić się nawet spacja.
 • Ramki są wynikiem używania tabelek.
 • Oznaczenie [] jest atrybutem wskazującym na tworzenie testu wielokrotnego wyboru (checkbox).

Krótkie odpowiedzi

edytuj
wikitekst rendering uwagi
{ &nbsp;
|type="{}"}
Gdzie urodził się Arystoteles?
{ Stagira }

{ &nbsp;
|type="{}"}
Imię nauczyciela Arystotelesa? 
{ Platon }

{ &nbsp;
|type="{}"}
{ Aleksander } był 
najsłynniejszym uczniem Arystotelesa.

1  

Gdzie urodził się Arystoteles?

2  

Imię nauczyciela Arystotelesa?

3  

był najsłynniejszym uczniem Arystotelesa.


 • W teście otwartym użytkownik sam wpisuje odpowiedzi.
 • Typ pytania jest sygnalizowany poprzez użycie "{}" jako typu.
 • Pole tekstowe jest umieszczane w kodzie przy pomocy klamer, które wskazują miejsce jego pojawienia się.
  • Same klamry nie tworzą pola tekstowego. Pomiędzy klamrami a odpowiedzią musi być jeden znak przerwy (spacja), czyli zadziała { Odpowiedź }, ale już nie zadziała {Odpowiedź}.
  • Poprawna odpowiedź musi być umieszczona pomiędzy klamrami.
  • Pole tekstowe może być umieszczone gdziekolwiek w tekście. Tekst za nim i przed nim będzie normalnie wyświetlany.
 • Obramowanie wynika wyłącznie z wikitabelki.
{  
|type="{}"}
Imię słynnego greckiego filozofa.
{ Arystoteles|Platon }

 

Imię słynnego greckiego filozofa.


 • Zwykle w tego typu testach jest prawidłowa więcej niż jedna odpowiedź, dlatego większą ilość odpowiedzi można umieszczać w klamrach, oddzielając je pipem ("|").
 • W przykładzie są 2 możliwe odpowiedzi, śmiało je wypróbuj.
{  
|type="{}"}
Imię sławnego mentora Arystotelesa?
{ Plato _6 }

 

Imię sławnego mentora Arystotelesa?


 • Aby ustalić wielkość pola tekstowego, należy najpierw wpisać podkreślnik ("_"), a następnie liczbę pól jakie ma zająć wyraz.
 • Liczba pól powinna być równa liczbie znaków w odpowiedzi, jednak zaleca się, aby była większa o 2 od znaków w odpowiedzi.
{ Uzupełnij pola synonimami słów.
|type="{}"}
<ol>
<li>bonus: { gratis _6 }</li>
<li>nieźle: { dobrze _8 }</li>
</ol>

Uzupełnij pola synonimami słów.

 1. bonus:

 2. nieźle:


 • Można grupować wiele pól odpowiedzi w jednym pytaniu.
 • Nie używaj w różnych wierszach </li> and <li> (nie korzystaj z enterów).
{  
|type="{}"}
Gdzie umarł Arystoteles? 
{ Chalkis (i) }

 

Gdzie umarł Arystoteles?


 • Wielkość liter: Odpowiedzi wpisane przez użytkowników muszą mieć taką samą wielkość, jak podane przez twórcę, chyba że w kodzie zostanie umieszczone oznaczenie (i) tuż po odpowiedzi.
 • Jeśli jakieś pytanie ma więcej możliwych odpowiedzi, to powinieneś użyć (i) dla każdego z nich osobno.

Uzupełnianki

edytuj
wikitekst
{Uzupełnij tekst na podstawie artykułu z 
Wikipedii:[[w:Arystoteles|Arystoteles]].
|type="{}"}
Arystoteles urodził się w roku { 384 _3 } p.n.e. w greckiej kolonii { Stagira _7 }
 (τα Στάγειρα) (dlatego mówi się o nim także Stagiryta), u wybrzeży Tracji. Jego 
ojciec { Nikomachos _10 } był nadwornym lekarzem macedońskiego króla Amyntasa. 
Matka Arystotelesa miała na imię { Phaestis _8 } (Fajstiada).
rendering

Uzupełnij tekst na podstawie artykułu z Wikipedii:Arystoteles.

Arystoteles urodził się w roku

p.n.e. w greckiej kolonii

(τα Στάγειρα) (dlatego mówi się o nim także Stagiryta), u wybrzeży Tracji. Jego ojciec

był nadwornym lekarzem macedońskiego króla Amyntasa. Matka Arystotelesa miała na imię

(Fajstiada).


uwagi
 • Uzupełnianki są bardzo podobne do odpowiedzi słownych. Różnicą jest tylko to, że użyta jest większa ilość tekstu i więcej pól do uzupełnienia.
 • Uzupełniankę dodatkowo umieszczono w ramce i wyśrodkowano przy użyciu wiki tabeli.

Odpowiedź liczbowa

edytuj
wikitekst rendering uwagi
{W którym roku urodził się Platon?
|type="{}"}
Urodził się w { 427-428 _5 } p.n.e.

W którym roku urodził się Platon?

Urodził się w

p.n.e.


 • W tym rozszerzeniu test liczbowy nieznacznie różni się od testu z odpowiedziami tekstowymi. Różnicą jest to, że odpowiedzi mogą zawierać pewien margines błędu.
 • W przykładzie po prawej pytanie dotyczy roku, w którym urodził się Platon. Podając możliwe odpowiedz połączone myślnikiem, spowodujemy, że wszystkie wartości z zakresu będą poprawne.
{Ile kilometrów od Słońca
 znajduje się Ziemia?
|type="{}"}
{ 148-151 _3 } miliony kilometrów.

Ile kilometrów od Słońca znajduje się Ziemia?

miliony kilometrów.


 • Oznaczenie _3 pozwala mieć pewność, że pole przeznaczone na tekst nie będzie zbyt szerokie.
{Ile to jest 10 razy 10?
|type="{}"}
{ 100 5% _3 }

Ile to jest 10 razy 10?


 • To jest przykład tolerancji wyniku. Tutaj główne znaczenie ma oznaczenie "5%", które powoduje pięcioprocentową tolerancję wyniku. W tym przykładzie prawidłową wartością powinno być zarówno 95 jak i 105.

Uzupełnij poniższy tekst przy pomocy liczb i słów.

Ziemia, zamieszkana przez miliony gatunków, wliczając w to człowieka, jest jedynym znanym miejscem we wszechświecie, w którym występuje

. Planeta uformowała się

miliarda lat temu, a życie pojawiło się na jej powierzchni w ciągu

miliarda lat po uformowaniu.


 • Uzupełnianie liczb i słów można dowolnie mieszać.

Test wielokrotnego wyboru przy pomocy pól jednokrotnego wyboru

edytuj
wikitekst rendering uwagi
 {Pytanie
 |type="()"}
 | A | B | C 
 +-- A jest poprawne.
 -+- B jest poprawne.
 --+ C jest poprawne.

Pytanie

A B C
A jest poprawne.
B jest poprawne.
C jest poprawne.


 • Dodaje dodatkowe pola jednokrotnego wybory w linii za pomocą znaków +/- użytych po sobie.
 • W każdym wierszu powinien wystąpić wyłącznie jeden znak "+".
 • Poszczególne nagłówki kolumn powstały za pomocą pionowych kresek użytych między nimi.

Test wielokrotnego wyboru z wieloma prawidłowymi odpowiedziami

edytuj
wikitekst rendering uwagi
{Pytanie
|type="[]"}
| Opcja A | Opcja B | Opcja C 
++- Pytanie 1
(Podpowiedź: A i B są poprawne).
-++ Pytanie 2 (
Podpowiedź: B i C są poprawne).
--+ Pytanie 3 
(Podpowiedź: C jest poprawne).

Pytanie

Opcja A Opcja B Opcja C
Pytanie 1 (Podpowiedź: A i B są poprawne).
Pytanie 2 Podpowiedź: B i C są poprawne).
Pytanie 3 (Podpowiedź: C jest poprawne).


 • Ten typ pytań pozwala na wiele pytań i odpowiedzi.
 • Poprawne odpowiedzi są oznaczone znakiem plus, a nieprawidłowe minusem. Poprzez dodanie większej ilości znaków plus i minus na początku wiersza można dodać więcej pól odpowiedzi.
 • Nagłówki kolumn są zdefiniowane poprzez wpisy znajdujące się między "|".

Zaawansowane możliwości

edytuj

Umieszczenie dodatkowych wyjaśnień

edytuj
wikitekst rendering uwagi
 {Pytanie
 |type="()"}
 + Prawidłowa odpowiedź
 || Wyjaśnienie dla prawidłowej odpowiedzi
 - Fałszywa odpowiedź
 || Wyjaśnienie dla fałszywej odpowiedzi
 - Fałszywa odpowiedź
 || Wyjaśnienie dla fałszywej odpowiedzi
 - Fałszywa odpowiedź
 || Wyjaśnienie dla fałszywej odpowiedzi

Pytanie

Prawidłowa odpowiedź
Fałszywa odpowiedź
Fałszywa odpowiedź
Fałszywa odpowiedź


 • Dodatkowe wyjaśnienie to tekst, który początkowo jest ukryty i pojawia się po pokazaniu odpowiedzi. Tak umieszczone informacje zwykle zawierają wytłumaczenie, komenatarz itp.
 • Wyjaśnienia mogą być umieszczone przy każdej odpowiedzi, wystarczy, że w wiersz poniżej zostanie rozpoczęty od "||".
 • Symbol wyjaśnień musi znajdować się na początku wiersza.
 • W odwrotności do innych typów testów tutaj do każdej odpowiedzi może być podany komentarz.
 • Żeby sprawdzić system wyjaśnień wybierz odpowiedź i zatwierdź test, komentarz pojawi się tuż po tym.

Umieszczanie bloków tekstu między kolejnymi pytaniami

edytuj
wikitekst rendering uwagi
{To jest pierwsze pytanie.
|type="()"}
+ Prawidłowa odpowiedź
- Zła odpowiedź
- Zła odpowiedź

{To jest blok tekstu}

{To jest drugie pytanie.
|type="()"}
+ Prawidłowa odpowiedź
- Zła odpowiedź
- Zła odpowiedź

1 To jest pierwsze pytanie.

Prawidłowa odpowiedź
Zła odpowiedź
Zła odpowiedź

Arctic Terns

Arktyka – obszar Ziemi otaczający biegun północny. Jej granice określa się w różny sposób. Według definicji klimatyczno-ekologicznej wyznacza ją lipcowa izoterma +10 °C, która w przybliżeniu pokrywa się również z północną granicą wegetacji drzew. Według innej, Arktykę ogranicza koło podbiegunowe północne, co jednak sprawia, że w jej obrębie znajdują się również duże obszary Norwegii i Szwecji o dość umiarkowanym klimacie. Arktyka obejmuje część Rosji, Kanady, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Alaskę (Stany Zjednoczone), Grenlandię (terytorium duńskie), Islandię oraz Ocean Arktyczny.

2 To jest drugie pytanie

Prawidłowa odpowiedź
Zła odpowiedź
Zła odpowiedź


 • Bloki tekstu mogą być umieszczone pomiędzy pytaniami, kiedy są umieszczone między klamrami - {....}.
 • Bloki tekstu mogą zawierać grafiki, linki i formatowanie, tak jak widać na przykładzie.

Używanie grafik jako odpowiedzi

edytuj
wikitekst rendered uwagi
<quiz display=simple>
{ Która grafika nie przedstawia orzechów? }
- [[Plik:Walnut03.jpg|100px]]
+ [[Plik:Peanuts.jpg|100px]]
+ [[Plik:Malus-Idared on tree.jpg|100px]]
- [[Plik:Pistachios in a bag.jpg|100px]]
- [[Plik:Chestnut.jpg|100px]]
+ [[Plik:P10802511.JPG|100px]]
</quiz>

Która grafika nie przedstawia orzechów?


 • Niestety nie ma sposobu, aby grafiki umieścić w poziomie.
 • Chociaż nie ma przymusu, to dobrym zwyczajem jest umieszczenie jakiegoś tekstu przy grafikach, chociażby podpowiedź.

Używanie grafik w pytaniach

edytuj
wikitekst rendering uwagi
<quiz display=simple>
{ Co to jest? [[Image:Butterfly tongue.jpg|100px| ]]
| type="()" }
- Tygrys
+ Motyl
- Pszczoła
- Mucha
</quiz>

Co to jest?

Tygrys
Motyl
Pszczoła
Mucha


W tym przykładzie grafika jest częścią pytania. Do jej wstawiania używasz standardowych tagów.

Używanie animacji

edytuj

W tej sekcji nie pojawia się nic nowego, ale jest dość efektowna :)

Jaki to rodzaj ryb?

Śledź
Łosoś
Tuńczyk
Złota rybka


Jak wiele kul tu widzisz?


Hiperłącza i inne znaczniki

edytuj

Znaczniki działające w quizach

edytuj
 • Hiperłącza: [[....]].
 • Multimedia [[Plik:....]].
 • Pogrubienie i kursywa.
 • <big> and <br />

Tagi, które częściowo działają w tym dodatku

edytuj
 • Szablony: {{....}}.
  • nie działa subst.
 • Tabelki: {|....|}.
 • Nagłówki: ===....===.
  • WUwaga: Aktualnie problem jest z działaniem TOC.
 • Listy i wcięcia: #, * i :

Umieszczanie utworów muzycznych i dźwieków

edytuj

Jest to podobne do używania grafik. Działają tutaj standardowe komendy wikikodu.

Podział punktów

edytuj
wikitekst
(to co piszesz)
rendering
(to co widzisz)
uwagi
<quiz points="3/1!">
{Wypróbuj teraz.} 
+ Plus 3 punkty za tą odpowiedź
- Minus 1 punkt za tą
</quiz>

  

Wypróbuj teraz.

Plus 3 punkty za tą odpowiedź
Minus 1 punkt za tą


 • Domyślnie jest 1 punkt za odpowiedź poprawną i 0 za błędną.
 • Można to zmienić poprzez użycie atrybutu points dla tagu quiz.
 • Format atrybutu wygląda tak "X/Y!", gdzie X oznacza punkty za poprawną odpowiedź i Y za złą. Punkty Y zapisuje się jako liczby naturalne, ale są one odejmowane od ogólnego wyniku.
 • Jeżeli w konstrukcji quizu występuje atrybut display=simple to powstaje bug, który niweluje efekt podziału punktów (wersja 0.9.2).
 • Wartości takie jak 1.25 or 2.5 są dopuszczalne.
<quiz display=simple>
{Wypróbuj to pytanie
|type="()" } 
+ 1 punkt
- 0 punktów

{Wypróbuj to pytanie
|type="()" coef="2"} 
+ 2 punkty
- 0 punktów

{Wypróbuj to pytanie 
|type="()" coef="4"} 
+ 4 punkty
- 0 punktów

{Wypróbuj to pytanie 
|type="()" coef="0.5"} 
+ 1/2 punktu
- 0 punktów
</quiz>

1 Wypróbuj to pytanie

1 punkt
0 punktów

2 Wypróbuj to pytanie

2 punkty
0 punktów

3 Wypróbuj to pytanie

4 punkty
0 punktów

4 Wypróbuj to pytanie

1/2 punktu
0 punktów


 • Oznaczenie coef określa wagę pytania. Normalnie wszystkie pytania mają tyle samo punktów za poprawne odpowiedzi, domyślnie jest to 1 punkt. Używając coef możesz zmieniać wartości punktów dla każego pytania z osobna.
 • Wartości punktów należy otoczyć podwójnymi apostrofami.

Zobacz też

edytuj

MediaWiki

edytujPowrót do Pomocy Wikibooks
Koniec