Prawo karne/Okoliczności wyłączające ukaranie

  1. Czynny żal
  2. Amnestia
  3. Ułaskawienie
  4. Przedawnienie wykonania kary
  5. Inne

Spis treści