Prawo karne/Okoliczności wyłączające winę

  1. Wiek
  2. Błąd
  3. Niepoczytalność
  4. Rozkaz
  5. Stan wyższej konieczności
  6. Obrona konieczna
  7. Inne

Spis treści