Pojęcie


Rodzaje recydywy

Recydywę dzieli się na: ogólną i szczególną (specjalną)Recydywę szczególną zwaną też specjalną dzieli się na: recydywę szczególną podstawową i recydywę szczególną wielokrotną (multirecydywę).

Natomiast recydywę szczególną wielokrotną dzieli się na: jednorodzajową i grupową.