Wyzysk polega na wykorzystywaniu przymusowej sytuacji innej osoby przez zawarcie z nią umowy nakładającej na tę osobę obowiązek świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym (art. 304 KK). Podobieństwo do oszustwa polega na tym, ze również i w przypadku lichwy sprawca wykorzystuje specyficzną sytuację pokrzywdzonego, choć tym razem nie jest to jego błąd w ocenie rzeczywistości ani naiwność. Jest to sytuacja przymusowa, czyli sytuacja skrajnie trudna dla pokrzywdzonego (zagrażająca jego życiu, wolności, majątkowi, życiu najbliższych etc.), zmuszająca go do zawarcia niekorzystnej transakcji. Nierównomierność świadczenia musi być oczywista.

Lichwa. Szczególna formą wyzysku jest pobieranie nadmiernych odsetek od pożyczki czy kredytów (lichwa). Przez nadmierne odsetki rozumie się odsetki, których wysokość przekracza wysokość przewidzianą w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości.


Powrót do spisu treści