Programowanie/Wstęp/Wstęp

wstęp oryginalny edytuj

Podręcznik ten przeznaczony jest dla osób, które chciałyby poznać podstawy sztuki pisania programów komputerowych. Ma on przedstawić te podstawy w sposób niezależny od języka, na wybór którego zdecyduje się Czytelnik – wszystkie przykłady podane zostaną w językach Python, C/C++ i Turbo Pascal, jednak w sposób umożliwiający wykorzystanie tej wiedzy w innych językach programowania.

W każdym rozdziale dodano zestaw przykładów oraz zadań do samodzielnego rozwiązania – ich poziom trudności jest różny i w niektórych przypadkach może wymagać od Czytelnika odnalezienia pewnych dodatkowych informacji – autorzy starali się możliwie jak najwyraźniej oddzielić specyfikę poszczególnych zadań od ogólnych rozwiązań.