Programowanie C++ Qt4 w systemie Gnu-Linux/Hello word w C++ z wykorzystaniem własnej biblioteki

Hello word w C++ z wykorzystaniem własnej biblioteki

edytuj

Na początek kursu najprostszy program w C++ z wykorzystaniem własnej biblioteki w C++ Zaczniemy od napisania naszej biblioteki. W pliku nagłówkowym będzie zawarta informacja co w owej bibliotece się znajduje. Oczywiście ponieważ to będzie bardzo prymitywna biblioteka, więc zawierać będzie tylko jedną funkcję. Przykładowy plik nagłówkowy biblioteki:

/*
 * bibl.h
 *
 * Created on: 01-12-2010
 *   Author: tygrysek
 */

#ifndef BIBL_H_
#define BIBL_H_

int suma (int a, int b);

#endif /* BIBL_H_ */

W pliku bibl.cpp umieścimy implementację funkcji

/*
 * bibl.cpp
 *
 * Created on: 01-12-2010
 *   Author: tygrysek
 */

# include "bibl.h" //dodanie pliku nagłówkowego dodanie deklaracji funkcji

int suma (int a, int b)
{
	return a+b;
	}

I teraz przechodzimy do uzupełnienia naszego ostatniego pliku głównego programu. Plik główny zawiera funkcję main. Plik ten nazywa się test.cpp

 • Dodajemy plik nagłówkowy naszej biblioteki
 • Wywołujemy funkcję w niej zawartą
 • wyświetlamy wynik na ekranie
//============================================================================
// Name     : testowy.cpp
// Author    : 
// Version   :
// Copyright  : Your copyright notice
// Description : Hello World in C++, Ansi-style
//============================================================================

#include <iostream>
#include "bibl.h" //dodanie pliku nagłówkowego dodanie deklaracji funkcji

using namespace std;

int main() {
	int w=suma(3,4); //wywołanie funkcji z naszej bibliteki
	cout << "Wynik sumy 3+4=" <<w<<endl; // prints !!!Hello World!!!
	return 0;
}

wynik działania naszego programu

edytuj
[tygrysek@Zabka ~]$ /home/tygrysek/workspace/testowy/Debug/testowy
Wynik sumy 3+4=7

Wyjaśnienia

edytuj

W języku C++ funkcję należy zadeklarować przed jej użyciem deklaracja może być połączona z implementacją, ale może być umieszczona w innym pliku (pliku nagłówkowym). Jeśli mamy plik nagłówkowy to wystarczy nam skompilowana biblioteka (kod implementacji nie jest potrzebny). Więc Kasujemy plik implementacji bibl.cpp i wydajemy polecenie w konsoli

g++ ./test.cpp ./bibl.o -o test
[tygrysek@Zabka src]$ ls
bibl.h bibl.o test.cpp
 • bibl.o jest binarną skompilowaną biblioteką.
 • test.cpp plik główny programu
 • bibl.h plik nagłówkowy biblioteki