Programowanie w systemie UNIX/budowanie

Budowanie programu[1] to więcej niż tylko kompilacja.


Jak zbudować program ze żródeł ? Edytuj

Jak określić metodę budowania na podstawie plików programu ? Edytuj

Narzędzia Edytuj

 • narzędzia do analizy kompilacji i uruchamiania [5]
 • wyciąganie informacji z plików .o i wykonywalnych[6]

Ochrona programu Edytuj

 • narzędzia do ochrony [7]

Jak wydajnie programować / Jak pisać wydajne programy ? Edytuj

Wydajne programowanie [8]

Fazy życia programu Edytuj

Fazy (ang. Program lifecycle phases) [9]

 • Edit phase
 • Compile phase
 • Link phase
 • Distribution phase
 • installation phase
 • Load phase
 • Run phase (or time)

analizować właściwości i zachowanie systemów oprogramowania Edytuj

Źródła Edytuj

 1. A practical example - Ian Wienand
 2. tldp.org : software-Building-HOWTO-3.html
 3. dummies.com : linux-how-to-run-make
 4. linux.101hacks : make
 5. Tools for examining different phases of compiling and running a C program by Tia Newhall
 6. Extracting Information from .o and executable binary files by Tia Newhall
 7. Program Protection
 8. Efficient R programming by Colin Gillespie Robin Lovelace 2021-03-18
 9. Program lifecycle phase in english wikipedia