Psychologia dla wybranych kierunków zawodowych/Odbiorcy podręcznika

Podręcznik ten ma służyć ludziom, którzy kształcą się na kierunkach:\

Zawiera podstawowe zagadnienia, opisane prostym językiem, oraz wskazania gdzie można rozszerzyć wiedzę w interesującym czytelnika zakresie