Pszczelarstwo/Sprzęt/Refraktometr

Refraktometr - jest przyrządem do badania współczynników załamania światła w różnych środowiskach, przede wszystkim w cieczach. Nowoczesne refraktometry posiadają automatyczną kompensację temperatury i łatwo je kalibrować.

Refraktometr


Refraktometr stosuje się np. do określenia:


Np. przy pomiarze zawartości wody w miodzie światło załamuje się mniej lub więcej w zależności od jej ilości, co jest widziane przez okular, a umieszczona tam skala pozwala na szybki odczyt.


Części składowe refraktometru:

  • Pryzmat (stolik) do ulokowania sprawdzanej cieczy
  • Przykrywka
  • Obudowa
  • Okular nastawiany odpowiednio do wzroku
  • śruba kalibracyjna