Zanurkuj w Pythonie/Funkcje dynamiczne - podsumowanie

W tym rozdziale rozmawialiśmy o wielu zaawansowanych technikach programowania. Należy pamiętać, że nie wszystkie nadają się do stosowania w każdej sytuacji.

Powinniście teraz dobrze orientować się w następujących technikach:

  • Zastępowanie napisów przy pomocy wyrażeń regularnych.
  • Traktowanie funkcji jak obiektów, przechowywanie ich na listach, przypisywanie ich do zmiennych i wywoływanie ich przy pomocy tych zmiennych.
  • Budowanie funkcji dynamicznych przy użyciu notacji lambda.
  • Budowanie dopełnień - funkcji dynamicznych, których definicja używa otaczających je zmiennych w charakterze wartości stałych.
  • Budowanie generatorów - funkcji, które można kontynuować, dzięki którym realizowana jest pewna przyrostowa logika, a za każdym ich wywołaniem może zostać zwrócona inna wartość.

Dodawanie abstrakcji, dynamiczne budowanie funkcji, tworzenie domknięć i używanie generatorów może znacznie uprościć kod, może sprawić, że stanie się on czytelniejszy i bardziej elastyczny. Może jednak sprawić, że ten sam kod stanie się później znacznie trudniejszy do debugowania. Do was należy znalezienie właściwej równowagi między prostotą i mocą.