Zanurkuj w Pythonie/Zalecenia dla autorów

O podręczniku

edytuj

Książka ta jest tłumaczeniem „Dive into Python” (czyli „Zanurkuj w Pythonie”), udostępnionej na licencji zgodnej z licencją Wikibooks (GNU Free Documentation License). Możesz zajrzeć do sekcji O podręczniku. Pomysł przetłumaczenia tego podręcznika został dany przez Warszka. Praca nad powstawaniem tego podręcznika była koordynowana przez Piotra.

Tłumaczenie

edytuj

Proces tłumaczenia został już zakończony. Teraz trzeba zrobić poprawki.

Poprawki

edytuj

Podręcznik wymaga:

 • zmiany kodu,
 • ujednolicenia sposobu zwracania się do Czytelnika,
 • ujednolicenia pojęć technicznych (w tym "section" to nie "sekcja", tylko podrozdział),
 • poprawy błędów ortograficznych, stylistycznych, składniowych itp.
 • wytłumaczenia niektórych pojęć dla osób, które nigdy wcześniej nie programowały,
 • zmniejszenia ilości zbędnych porównań do innych języków programowania,

Zmiany w kodzie

edytuj

W plikach źródłowych należy zmienić klasy na klasy w nowym stylu. Ponadto należy przetłumaczyć notki dokumentacyjne i komentarze na język polski. Wszelkie łańcuchy znaków z polskimi znakami tworzymy w unikodzie. Poniżej przedstawione są pliki źródłowe, a po poprawie przekopiujemy je do odpowiednich podrozdziałów.

Poniżej znajdują się pliki do poprawy (być może niektóre trzeba będzie przekopiować z http://diveintopython.org):

 1. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/fileinfo.py (ok)
 2. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/apihelper.py (ok)
 3. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/odbchelper.py (ok)
 4. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/fibonacci.py (ok)
 5. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/kgp/stdout.py (ok)
 6. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/kgp/toolbox.py (ok)
 7. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/kgp/stderr.py (ok)
 8. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/kgp/kgp.py (ok)
 9. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/BaseHTMLProcessor.py (ok)
 10. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/dialect.py (ok)
 11. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/urllister.py (ok)
 12. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/soundextest.py (ok)
 13. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/odbchelpertest.py (ok)
 14. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/roman/stage9/romantest9.py (ok)
 15. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/roman/stage9/roman9.py (ok)
 16. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/roman/stage5/roman5.py (ok)
 17. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/roman/stage5/romantest5.py
 18. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/roman/stage3/roman3.py (ok)
 19. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/roman/stage3/romantest3.py
 20. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/roman/stage4/romantest4.py
 21. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/roman/stage4/roman4.py (ok)
 22. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/roman/stage8/roman83.py
 23. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/roman/stage8/roman82.py
 24. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/roman/stage8/romantest81.py
 25. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/roman/stage8/roman81.py
 26. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/roman/stage8/romantest83.py
 27. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/roman/stage8/romantest82.py
 28. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/roman/stage6/roman62.py (ok)
 29. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/roman/stage6/roman61.py (ok)
 30. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/roman/stage6/romantest62.py
 31. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/roman/stage6/romantest61.py
 32. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/roman/stage7/roman71.py
 33. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/roman/stage7/romantest71.py
 34. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/roman/stage7/romantest72.py
 35. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/roman/stage7/roman72.py
 36. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/roman/stage2/roman2.py (ok)
 37. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/roman/stage2/romantest2.py
 38. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/roman/stage1/roman1.py (ok)
 39. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/roman/stage1/romantest1.py
 40. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/parsephone.py
 41. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/kgptest.py
 42. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/makerealworddoc.py
 43. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/pyfontify.py
 44. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/pluraltest.py
 45. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/regression.py
 46. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/search.py
 47. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/openanything.py
 48. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/fileinfo_fromdict.py
 49. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/fullpath.py
 50. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/plural/stage5/pluraltest5.py
 51. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/plural/stage5/plural5.py
 52. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/plural/stage3/plural3.py
 53. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/plural/stage3/pluraltest3.py
 54. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/plural/stage4/plural4.py
 55. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/plural/stage4/pluraltest4.py
 56. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/plural/stage6/plural6.py
 57. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/plural/stage6/pluraltest6.py
 58. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/plural/stage2/plural2.py
 59. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/plural/stage2/pluraltest2.py
 60. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/plural/stage1/plural1.py
 61. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/plural/stage1/pluraltest1.py
 62. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/autosize.py
 63. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/unicode2koi8r.py
 64. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/apihelpertest.py
 65. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/argecho.py
 66. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/soundex.py
 67. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/roman.py
 68. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/piglatin.py
 69. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/romantest.py
 70. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/colorize.py
 71. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/builddialectexamples.py
 72. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/statsout.py
 73. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/soundex/stage3/soundex3c.py
 74. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/soundex/stage3/soundex3d.py
 75. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/soundex/stage3/soundex3b.py
 76. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/soundex/stage3/soundex3a.py
 77. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/soundex/stage4/soundex4a.py
 78. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/soundex/stage4/soundex4c.py
 79. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/soundex/stage4/soundex4d.py
 80. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/soundex/stage4/soundex4b.py
 81. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/soundex/stage2/soundex2a.py
 82. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/soundex/stage2/soundex2b.py
 83. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/soundex/stage2/soundex2c.py
 84. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/soundex/stage1/soundex1b.py
 85. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/soundex/stage1/soundex1e.py
 86. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/soundex/stage1/soundex1a.py
 87. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/soundex/stage1/soundex1d.py
 88. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/soundex/stage1/soundex1c.py
 89. Zanurkuj w Pythonie/Źródła/plural.py

Sposób zwracania się do czytelnika

edytuj

Ujednolicenie terminologii

edytuj

Wszelkie tłumaczenia technicznych pojęć muszą się pokrywać z przedstawionymi w słowniku. Jeśli jakiegoś pojęcia nie ma, to powinno się je dodać. W podręczniku podczas pierwszego wystąpienia jakiegoś technicznego zwrotu, należy w nawiasie umieścić jego angielski odpowiednik.

Słownik

edytuj
dictionary
słownik
delimiter
separator (coś co oddziela), ogranicznik (coś co ogranicza)
dispatcher
funkcja pośrednicząca
doc string
notka dokumentacyjna
file-like object
obiekt plikopodobny
multi-variable assignment
wielozmienne przypisanie
nested scope
zagnieżdżona przestrzeń nazw
overload
nadpisywać
tuple
krotka
unit testing
testowanie jednostkowe
slice
wycinek
slicing
wycinanie
string
napis (tłumaczenie bardziej intuicyjne dla początkującego) albo łańcuch znaków. Z reguły krótkie łańcuchy znaków będziemy tłumaczyć jako napis, dłuższe jako łańcuch znaków.
list comprehension
wyrażenie listowe, jeśli chodzi o konstrukcję [x for x in y]. W odniesieniu do czynności — odwzorowywanie listy.

Poprawa różnych błędów

edytuj

Kolorowanie kodu

edytuj

Nie kolorujemy ręcznie kodu. Jest to zbyt pracochłonne i niszczy czytelność źródła strony. Do tego celu został stworzony skrypt, który to robi za nas, automatycznie podczas wgrywania strony (wymaga JavaScriptu). Aby włączyć podświetlanie składni do każdej strony wstawiamy kod {{Podświetl|py}}, a następnie każdy kod Pythona pod znaczniki <code>...</code> np. <code>def</code> lub pod blok pre.

Szablony

edytuj

W podręczniku wykorzystujemy poniższe szablony:

 • Nawigacja
 {{Nawigacja|Zanurkuj w Pythonie|
 [[../Instalacja|Instalacja]]|
 [[../Wbudowane typy danych|Wbudowane typy danych]]|
 }}
 • Porada, informacja
{{Infobox|Tekst}}

Otrzymamy:

 • Uwaga
{{Uwaga|Tekst uwagi}}

Otrzymamy: