QElectroTech - Pierwsze kroki/Konfiguracja QElectroTech

Opis okna

edytuj
 
Konfiguracja QElectroTech.

Konfiguracja QElectroTech zawiera podstawowe opcje wyglądu i działania aplikacji:

Ogólne - General.
Nowy schemat - New diagram.
Eksport - Export.
Drukowanie - Printing.
 1. Ustawienia ogólne
  1. Wygląd - opcja: Użyj kolorów systemu.
  2. Projekty - wybór sposobu wyświetlania okien.
  3. Zarządzanie elementami - Elements menagenment - opcja: Dołącz automatycznie elementy do projektów (zalecane). Włączenie tej opcji spowoduje zapisanie elementów wraz z projektem, będą one widoczne w kolekcji projektu panelu elementy. W pustym polu można wpisać informacje o autorze elementów, licencji i inne przydatne informacje, zostaną one automatycznie dodane do nowych elementów. Edycja informacji została opisana w rozdziale Edytor elementów.
 2. Nowy schemat
  1. Rozmiar.
  2. Właściwości tabelki rysunkowej.
  3. Typ przewodu.
 3. Eksport
  1. Katalog docelowy.
  2. Format.
  3. Opcje renderowania.
 4. Drukowanie
  1. Opcje renderowania.