Rachunkowość/Ewidencja kosztów działalności przedsiębiorstwa/Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym

W tym podrozdziale poznasz podstawowe zagadnienia związane z ewidencjonowaniem kosztów w układzie rodzajowym. Pod koniec podrozdziału znajdują się ćwiczenia do samodzielnego wykonania, dzięki którym będziesz mógł wykorzystać umieszczone tutaj informacje w praktyce.

Układ rodzajowy jest jednym z dwóch głównych układów, w których ewidencjonuje się koszty działalności podstawowej przedsiębiorstwa. W tym układzie koszty dzielimy ze względu na ich rodzaj, czyli najczęściej podział ten wiąże się z przedmiotem, z którym dany koszt jest powiązany (tj. środkiem trwałym, materiałami, energią itp.). Ewidencja w tym układzie dotyczy kosztów poniesionych w danym okresie sprawozdawczym i nie bierze się pod uwagę tego, jakiego okresu te koszty dotyczą faktycznie.

W tym układzie możemy wyróżnić najczęściej spotykane pozycje kosztów rodzajowych w prowadzeniu ewidencji, takie jak:

 • amortyzacja,
 • zużycie materiałów i energii,
 • usługi obce,
 • podatki i opłaty,
 • wynagrodzenia,
 • ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników,
 • pozostałe koszty rodzajowe.


W dalszej części podrozdziału dowiesz się jakie zasady panują przy ewidencji kosztów w układzie rodzajowym, poznasz konta kosztów rodzajowych oraz dowiesz się jakie koszty na jakich kontach należy księgować. Wszystko to będziesz mógł przećwiczyć pod koniec tego podrozdziału.

Struktura tego podrozdziału

 1. Zasady ewidencji kosztów w układzie rodzajowym
 2. Charakterystyka kont kosztów w układzie rodzajowym
 3. Podsumowanie
 4. Ćwiczenia
 5. Rozwiązania