Rachunkowość/Obrót towarowy/Komis/Ćwiczenia

« Rachunkowość
Komis – ćwiczenia
»
Komis Rozwiązania

W tej części podręcznika możesz rozwiązać kilka ćwiczeń, które polegają na ewidencji sprzedaży komisowej w obrocie towarowym. Zadania te są podzielone na różne stopnie trudności. Na początku są zadania łatwe, a na końcu trudniejsze. W kolejnej części podręcznika znajdziesz rozwiązania dla tych zadań. Jednak najpierw spróbuj je sam rozwiązań na kartce, a dopiero później porównaj swoje rozwiązania z tymi umieszczonymi w tym podręczniku. Zatem do roboty!

Zadanie 1Edytuj

Jednostka "X", będąca płatnikiem podatku VAT dokonała we własnym imieniu sprzedaży towarów będących własnością osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Ustalona w umowie wartość sprzedanych towarów wynosi 15 000 zł. Prowizja komisowa wynosi 20% i jest liczona metodą "od sta" od wartości sprzedanych towarów.

Polecenie

Zaksięguj operacje gospodarcze w księgach przedsiębiorstwa "X", podając jednocześnie ich treść.

Zadanie 2Edytuj

Jednostka "Y", będąca płatnikiem podatku VAT dokonała we własnym imieniu sprzedaży towarów będących własnością osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Ustalona w umowie wartość sprzedanych towarów wynosi 5 000 zł. Prowizja komisowa wynosi 30% i jest liczona metodą "od sta" od wartości sprzedanych towarów.

Polecenie

Zaksięguj operacje gospodarcze w księgach przedsiębiorstwa "Y", podając jednocześnie ich treść.

Zadanie 3Edytuj

Jednostka "Y", będąca płatnikiem podatku VAT dokonała we własnym imieniu sprzedaży towarów będących własnością spółki "X", będącej płatnikiem podatku VAT. Wartość przekazanych towarów w cenie sprzedaży netto wynosi 5 000 zł, natomiast w cenie nabycia 4 000 zł. Prowizja komisowa wynosi 20% ceny sprzedaży netto, a towar objęty jest 22% stawką podatku VAT.

Polecenie

Zaksięguj operacje gospodarcze w księgach przedsiębiorstwa "Y" oraz przedsiębiorstwa "X", podając jednocześnie ich treść.

Zadanie 4Edytuj

Jednostka "Y", będąca płatnikiem podatku VAT dokonała we własnym imieniu sprzedaży towarów będących własnością spółki "X", będącej zwolnioną z podatku VAT. Wartość przekazanych towarów w cenie sprzedaży netto wynosi 5 000 zł, natomiast w cenie nabycia 6 000 zł. Prowizja komisowa wynosi 20% ceny sprzedaży netto.

Polecenie

Zaksięguj operacje gospodarcze w księgach przedsiębiorstwa "Y" oraz przedsiębiorstwa "X", podając jednocześnie ich treść.