W języku Ruby symbol jest obiektem reprezentującym nazwę lub identyfikator. Jest zapisywane jako dwukropek (:), po którym następuje nazwa, taka jak :nazwa lub :id.

Jedną z kluczowych cech symboli w języku Ruby jest to, że są one niezmienne, co oznacza, że raz utworzone, nie można ich zmienić. Dzięki temu są przydatne do reprezentowania rzeczy takich jak nazwy metod lub klucze w skrótach, gdzie nie chcesz przypadkowo zmienić wartości.

Symbole są często używane jako klucze w skrótach, ponieważ są szybsze i zużywają mniej pamięci niż łańcuchy. Dzieje się tak dlatego, że Ruby musi utworzyć tylko jedną instancję symbolu, a następnie może go ponownie użyć za każdym razem, gdy jest używany, podczas gdy tworzy nowy obiekt łańcuchowy za każdym razem, gdy używany jest klucz łańcuchowy.

Innym powszechnym zastosowaniem symboli w języku Ruby jest reprezentowanie nazw metod. Kiedy definiujesz metodę w języku Ruby, możesz użyć symbolu lub łańcucha do przedstawienia nazwy metody. Jednak użycie symbolu jest uważane za najlepszą praktykę, ponieważ jest szybsze i zużywa mniej pamięci.

Aby utworzyć symbol w języku Ruby, wystarczy poprzedzić nazwę dwukropkiem, tak jak poniżej:

:name
:id
:hello_world

Możesz także utworzyć symbol za pomocą metody to_sym na łańcuchu:

"hello world".to_sym

Symboli można używać tak samo, jak każdego innego obiektu w języku Ruby, można przekazywać je jako argumenty do metod, przechowywać w zmiennych i używać ich w instrukcjach warunkowych i pętlach.