Zaczynamy

edytuj

Najpierw pewnie chcesz sprawdzić, czy masz zainstalowanego Rubiego. W konsoli (znak zachęty oznaczony jest tutaj jako %, oczywiście nie wpisujemy go), wpisz:

% ruby -v

(-v powoduje wypisanie na ekranie wersji Rubiego), następnie naciśnij Enter. Jeśli Ruby jest zainstalowany powinieneś zobaczyć podobną do tej wiadomość:

% ruby -v
ruby 1.8.3 (2005-09-21) [i586-linux]

lub

ruby 1.8.6 (2007-03-13 patchlevel 0) [i386-mswin32]

Jeśli Ruby nie jest zainstalowany, możesz poprosić administratora o jego zainstalowanie, lub zrobić to samemu, ponieważ Ruby jest darmowym oprogramowaniem bez ograniczeń co do instalacji czy użytkowania. Wszystkie ważne informacje dotyczące instalacji, również w języku polskim, znajdziesz na stronie głównej Rubiego.

Zacznijmy zabawę z Rubim. Możesz umieścić program w Rubim bezpośrednio w linii poleceń używając opcji -e:

% ruby -e 'puts "witaj swiecie"'
witaj swiecie

Konwencjonalnie, program w Rubim można umieścić w pliku.

% echo "puts 'witaj swiecie'" > hello.rb
% ruby hello.rb
witaj swiecie

Jeśli masz zamiar pisać bardziej rozbudowany kod, będziesz musiał użyć prawdziwego edytora tekstu!

Niektóre zadziwiająco złożone i przydatne rzeczy mogą zostać zrobione przy użyciu miniaturowych programów, które mogą zmieścić się w jednej linijce linii komend. Np., taki, który zamienia foo na bar we wszystkich plikach źródłowych i nagłówkowych języka C w bieżącym katalogu, dodając do plików oryginalnych rozszerzenie ".bak".

% ruby -i.bak -pe 'sub "foo", "bar"' *.[ch]

Ten program działa jak polecenie cat w UNIX'ie (ale wolniej niż cat):

% ruby -pe 0 file