Ten dział będzie dotyczył przede wszystkim zasad czytania rumuńskich tekstów, ponieważ może pojawić się w tym przypadku wiele wątpliwości. Na początek należało zapoznać się ze sposobami czytania pojedynczych liter w Alfabecie.

Akcent edytuj

Akcent w języku rumuńskim jest ruchomy i właściwie dość trudno przewidzieć, na którą sylabę akurat padnie. Mogę jedynie podpowiedzieć, jakie są najczęstsze przypadki:

  • dla wyrazu jednosylabowego jest zmienny, niektóre sylaby bywają akcentowane czasami (si, in, ce, n-am, e), jednak są też takie (prea, pe, de, la), których podkreślanie nigdy nie dotyczy.
  • dla wyrazu dwusylabowego z reguły pada na pierwszą sylabę, jednak wyjątkiem są czasowniki, u których najczęściej akcentuje się drugą sylabę.
  • dla wyrazu trzy- lub czterosylabowego przeważnie podkreślana jest druga sylaba od końca, jednak dla czasownika raczej ostatnia (lub rzadziej pierwsza w trzysylabowych).

Podkreślam jeszcze raz, że są to tylko wskazówki i mogą pojawić się od nich odstępstwa.