SIP/Architektura SIP

< SIP

Architektura protokołu SIP (Session Initiation Protocol) opiera się na modelu klient-serwer, gdzie klientami są urządzenia inicjujące i odbierające sesje SIP, a serwery to urządzenia przetwarzające i kierujące żądania SIP.

Głównymi składnikami architektury SIP są:

Programy użytkownika (UA): programy użytkownika to aplikacje działające na urządzeniach takich jak komputery, smartfony lub telefony IP, które inicjują lub odbierają sesje SIP. Można je podzielić na dwa typy: User Agent Clients (UAC) i User Agent Servers (UAS).

Serwer proxy: Serwer proxy jest pośrednikiem między agentami użytkownika. Otrzymuje żądania od jednego agenta użytkownika, przetwarza je i przekazuje do zamierzonego odbiorcy. Serwery proxy mogą służyć do zwiększania bezpieczeństwa, zmniejszania ruchu sieciowego i zapewniania dodatkowych usług, takich jak przekierowywanie połączeń, równoważenie obciążenia i kontrola dostępu do połączeń.

Serwer przekierowań: Serwer przekierowań służy do przekierowywania żądań SIP do właściwej lokalizacji. Gdy agent użytkownika wysyła żądanie do serwera przekierowania, zwraca odpowiedź z adresem właściwego agenta użytkownika.

Serwer rejestratora: Serwer rejestratora służy do rejestrowania agentów użytkownika w sieci. Gdy agent użytkownika chce zainicjować połączenie, wysyła żądanie do serwera rejestratora, który przechowuje adres agenta użytkownika w usłudze lokalizacyjnej. Serwer rejestratora może również uwierzytelniać użytkowników i egzekwować zasady kontroli dostępu.

Serwer lokalizacji: Serwer lokalizacji jest używany do przechowywania adresów agentów użytkownika w sieci. Zapewnia usługę wyszukiwania w celu przekierowania serwerów i innych komponentów w celu zlokalizowania zamierzonego odbiorcy żądania SIP.

Brama: Brama to urządzenie, które łączy różne sieci z różnymi protokołami. Może tłumaczyć żądania SIP na inne protokoły, takie jak PSTN lub H.323 i odwrotnie.

Ogólnie rzecz biorąc, architektura SIP została zaprojektowana tak, aby była elastyczna i dostosowywała się do różnych topologii sieci i scenariuszy aplikacji. Umożliwia komunikację między różnymi urządzeniami i sieciami oraz zapewnia ramy dla zaawansowanych funkcji komunikacyjnych, takich jak obecność, wiadomości błyskawiczne i wideokonferencje.