SQL

Structured Query Language

  1. Czym jest SQL?
  2. Oprogramowanie
  3. Zapytania SQL
  4. Typy złączeń
  5. Bezpieczeństwo
  6. Biblioteki pozwalające na użycie SQL-a w różnych językach programowania