Siewki roślin flory Polski/Goryczkowate

Goryczkowate (Gentianaceae)
Zobacz też: goryczkowate uprawiane
Spis treści

Centuria (Centaurium) edytuj

Centuria pospolita (Centaurium erythraea Rafn) edytuj

Centuria nadbrzeżna (Centaurium littorale (Turner) Gilmour) edytuj

Centuria nadobna (Centaurium pulchellum (Sw.) Druce) edytuj

Goryczka (Gentiana) edytuj

Goryczka trojeściowa (Gentiana asclepiadea L.) edytuj

Goryczka krótkołodygowa (Gentiana clusii J. O. E. Perrier & Song.) edytuj

Goryczka krzyżowa (Gentiana cruciata L.) edytuj

Goryczka przezroczysta (Gentiana frigida Haenke) edytuj

Goryczka śniegowa (Gentiana nivalis L.) edytuj

Goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe L.) edytuj

Goryczka kropkowana (Gentiana punctata L.) edytuj

Goryczka wiosenna (Gentiana verna L.) edytuj

Goryczuszka (Gentianella) edytuj

Goryczuszka gorzkawa (Gentianella amarella (L.) Börner) edytuj

Goryczuszka bałtycka (Gentianella baltica (Murb.) Börner) edytuj

Goryczuszka czeska (Gentianella bohemica Skal.) edytuj

Goryczuszka polna (Gentianella campestris (L.) Börner) edytuj

Goryczuszka Wettsteina (Gentianella germanica (Willd.) E.Wartburg) edytuj

Goryczuszka wczesna (Gentianella lutescens (Velen.) Holub) edytuj

Goryczuszka lodnikowa (Gentianella tenella (Rottb.) Börner) edytuj

Goryczuszka błotna (Gentianella uliginosa Willd. Börner) edytuj

Gentianopsis edytuj

Goryczuszka orzęsiona (Gentianopsis ciliata (L.) Ma) edytuj

Niebielistka (Swertia) edytuj

Niebielistka trwała (Swertia perennis L.) edytuj