Siewki roślin uprawianych w Polsce/Bukowate

Bukowate (Fagaceae)
Zobacz też: bukowate dziko rosnące

Kasztan (Castanea)Edytuj

Kasztan jadalny (Castanea sativa Mill.)Edytuj

Dąb (Quercus)Edytuj

Dąb biały (Quercus alba L)Edytuj

Dąb węgierski (Quercus frainetto Ten.)Edytuj

Dąb kaukaski (Quercus macranthera Fisch. & C.A.Mey. ex Hohen.)Edytuj

Dąb wielkoowocowy (Quercus macrocarpa Michx.)Edytuj

Dąb błotny (Quercus palustris Münchh.)Edytuj