Siewki roślin uprawianych w Polsce/Bukowate

Bukowate (Fagaceae)
Zobacz też: bukowate dziko rosnące
Spis treści

Kasztan (Castanea) edytuj

Kasztan jadalny (Castanea sativa Mill.) edytuj

Dąb (Quercus) edytuj

Dąb biały (Quercus alba L) edytuj

Dąb węgierski (Quercus frainetto Ten.) edytuj

Dąb kaukaski (Quercus macranthera Fisch. & C.A.Mey. ex Hohen.) edytuj

Dąb wielkoowocowy (Quercus macrocarpa Michx.) edytuj

Dąb błotny (Quercus palustris Münchh.) edytuj