W języku Slovio występują trzy czasy: teraźniejszy, przyszły i przeszły oraz dwa tryby: przypuszczający i rozkazujący. Wszystkie regularne czasowniki w języku Slovio, odmieniają się według podanego wzoru.

Odmiana czasownika robić (delat) edytuj

Delat - robić

Tutvremak – czas teraźniejszy edytuj

Ja delajm - ja robię

Ti delajsx – ty robisz

On, ona, ono delajt – on, ona, ono robi

Mi delame – my robimy

Vi delate – wy robicie

Oni delajut – oni robią


Buvremak – czas przyszly edytuj

Ja bu delat – Ja będę robić

Ti bu delat - Ty będziesz robić

On, ona, ono bu delat – On, ona, ono będą robić

Mi bu delat – My będziemy robić

Vi bu delat – Wy będziecie robić

Oni bu delat – Oni będą robić


Bilvremak – czas przeszły edytuj

W języku Slovio nie rozróżniamy czasu przeszłego dokonanego i niedokonanego. Czasownik delal znaczy więc zarówno robiłem jak i zrobiłem.


Ja delal – ja robiłem, zrobiłem

Ti delal - ty robiłeś, zrobiłeś

On, ona, ono delal –on, ona, ono robiło, zrobiło

Mi delali – my robiliśmy, zrobiliśmy

Vi delali – wy robiliście, zrobiliście

Oni delajut – oni robili, zrobili


Eslivremak – tryb przypuszczający edytuj

Ja delalbi – ja robiłbym

Ti delalbi - ty robiłbyś

On, ona, ono delalbi – on, ona, ono robiłoby

Mi delalbi – my robilibyśmy

Vi delalbi – wy robilibyście

Oni delalbi – oni robiliby


Prikazvremak – tryb rozkazujący edytuj

Buj delat! – rób!

Bujme delat! – róbmy!

Bujte delat! – róbcie!