Programowanie w systemie UNIX/(auto)Make – Inne języki