Programowanie w systemie UNIX/Markdown – Inne języki