C/Instrukcje sterujące: Różnice pomiędzy wersjami

}
</source>
Po analizie powyższego kodu, początkujący programista może stwierdzić, że pętla wypisze <tt>123454321</tt>. Stanie się natomiast inaczej. Wynikiem działania powyższego programu będzie ciąg cyfr <tt>12345654321</tt>. Pierwsza pętla wypisze cyfry "12345", lecz po ostatnim swoim obiegu pętla for (tak jak zwykle) [[w:inkrementacja|zinkrementuje]] zmienną <tt>i</tt>. Gdy druga pętla przystąpi do pracy, zacznie ona odliczać począwszy od liczby i=6, a nie 5. By spowodować wyświetlanie liczb ood 1 do 5 i z powrotem wystarczy gdzieś między ostatnim obiegiem pierwszej pętli for a pierwszym obiegiem drugiej pętli for zmniejszyć wartość zmiennej <tt>i</tt> o 1.
 
Niech podsumowaniem będzie jakiś działający fragment kodu, który może obliczać wartości kwadratów liczb od 1 do 10.
Anonimowy użytkownik