C++/String: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 381 bajtów ,  12 lat temu
poprawki
Nie podano opisu zmian
(poprawki)
== String ==
 
NapisyŁańcuchy znaków w stylu języka C są częstą przyczyną błędów programu, a na dodatek ich używanie jest dosyć kłopotliwe. Nic wiec dziwnego, że biblioteka standardowa posiada zaimplementowaną uogólnioną klasę napisów zwaną <tt>string</tt>. Taka klasa daje jednolity, niezależny od systemu i bezpieczny interfejs do manipulowania napisami.
 
Aby móc korzystać z klasy <tt>string</tt> należy dołączyć plik nagłówkowy:
<source lang="cpp">
#include <string>
</source>
 
Tworzenie nowych obiektów tego typu wygląda następująco:
#include <string>
<source lang="cpp">
 
string napis1;
Tworzyć nowe obiekty tego typu możemy następująco:
napis1 = "text";
 
string napis1;
napis1 = "text";
string napis2( "text" );
string napis3 = "text";
cout << napis1 << endl'\n'
<< napis2 << endl'\n'
<< napis3 << endl'\n';
string napis4(10,'X');
cout << napis4;
</source>
 
Uwaga:<br />
Aby kompilator widział typ "<tt>string"</tt>, należy powiadomić go, w jakiej przestrzeni nazw ten typ się znajduje, np. w ten sposób:
 
<codesource lang="cpp">using namespace std::string;</codesource>
 
lub ogólnie:
lub bardziej elegancko i bezpieczniej:
 
<codesource lang="cpp">using namespace std::string;</codesource>
 
Klasa string ma zdefiniowanych wiele operatorów, co ułatwia niektóre działania na napisach. Dla przykładu, dawniej aby skopiować napis z jednej zmiennej do drugiej, trzeba było używać dodatkowej funkcji <tt>strcpy()</tt>. W przypadku klasy <tt>string</tt> wystarczy operator przypisania '=' :
<source lang="cpp">
string a, b;
a = '1';
b = '2';
a = b;
cout << a;
</source>
Możemy z powodzeniem używać także operatorów: ==, !=, +, <, > oraz indeksowego []:
<source lang="cpp">
string a,b,c;
a = "gosia";
b = "iza";
c = "gosia";
 
// porównywanie napisów
Powyższy kod da w wyniku:
if (a == c) cout << "a i c sa takie same\n";
 
if (a != b) cout << "a i b sa rozne\n" ;
text
text
text
XXXXXXXXXX
 
// porządek leksykograficzny
Klasa string ma zdefiniowanych bardzo wiele operatorów, co ułatwia niektóre działania na napisach. Dla przykładu dawniej aby skopiować napis do innego z napisu trzeba było używać funkcji strcpy(). W implementacji klasy string wystarczy operator przypisania '=' :
cout << "napis a ("<<a<<") poprzedza napis b("<<b<<"): ";
if (a < b) cout << "prawda\n";
else cout << "nieprawda\n";
 
// łączenie łańcuchów
string a, b;
a = '1'"mal"+ a;
b = '2';
a = b;
cout << a;
Mamy też takie operatory jak ==, !=, + i indeksowy []:
 
cout << "napis a ("<<a<<") poprzedza napis b("<<b<<"): ";
string a,b,c;
if (a < b) cout << "prawda\n";
a = "Europa";
else cout << "nieprawda\n";
b = "Afryka";
 
c = "Europa";
// modyfikacja
b[0] = '_';
if (a == c)
 
cout << "takie same\n";
cout << "zmieniony wyraz b: "<<b<<'\n';
</source>
if (a > b)
cout << "napis a jest wiekszy\n";
else
cout << "napis a nie jest wiekszy\n";
b = b + 'a';
if (a > b)
cout << "napis a jest wiekszy\n";
else
cout << "napis a nie jest wiekszy\n";
if (a != b)
cout << "rozne\n" ;
b[0] = '_';
cout << b;
 
Po czym w konsoli zobaczymy:
a i c sa takie same
a i b sa rozne
napis a (gosia) poprzedza napis b(iza): prawda
napis a (malgosia) poprzedza napis b(iza): nieprawda
zmieniony wyraz b: _za
 
Jak widać, manipulacje obiektami <tt>string</tt> są intuicyjne. Oprócz wygodnych w stosowaniu operatorów, klasa string posiada jeszcze więcej metod.
takie same
napis a jest wiekszy
napis a jest wiekszy
rozne
_frykaa
 
Jak widać manipulacje obiektami string są bardzo wygodne. Oprócz wygodnych w stosowaniu operatorów klasa string posiada jeszcze więcej metod.
 
<table weight="100%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="6px" >
<tr><td><tt>size(),length()</tt></td><td>Zwraca ilość znaków w napisie.</td></tr>
<tr><td><tt>at()</tt></td><td>Zwraca znak o podanym położeniu, podobnie jak operator [] z tym że ta metoda jest bezpieczniejsza, zapobiega wyjściu poza zakres.</td></tr>
<tr><td><tt>clear(),erase()</tt></td><td>Usuwa wszystkie znaki z napisu, erase() może usuwać wybrane znaki.</td></tr>
<tr><td><tt>finderase(...)</tt></td><td>Znajduje podciąg w ciągu, są też bardziej rozbudowaneclear() funkcjeUsuwa tegowybrane typuznaki.</td></tr>
<tr><td><tt>swapfind(...)</tt></td><td>ZamieniaZnajduje miejscamipodciąg dwaw stringiciągu, a stajeteż siębardziej b, a brozbudowane stajefunkcje siętego atypu.</td></tr>
<tr><td><tt>substrswap( int ''start_index'', int ''długość'' ...)</tt></td><td>ZwracaZamienia podciągmiejscami nadwa podstawiestringi, a staje się b, indeksua początkowegob istaje długościsię podciągua.</td></tr>
<tr><td><tt>appendsubstr(... )</tt></td><td>DodajeZwraca zadany napispodciąg na końcupodstawie indeksu początkowego i istniejącegodługości ciągupodciągu.</td></tr>
<tr><td><tt>c_strappend(...)</tt></td><td>ZwracaDodaje zadany napis wna stylukońcu językaistniejącego C (stały wskaźnik do pierwszego elementu)ciągu.</td></tr>
<tr><td><tt>c_str()</tt></td><td>Zwraca napis w stylu języka C (stały wskaźnik typu <tt>const char*</tt>).</td></tr>
</table>
 
{{TODO|omówić wymienione wyżej metody}}
Omówione dotychczas operatory i metody to tylko część dostępnych, tu wymieniłem tylko te najczęściej używane. Teraz przedstawię różnice jakie występują między bibliotekami C a C++ w obsłudze napisów.
 
Omówione dotychczas operatory i metody to tylko część dostępnych; wymienione zostały tylko te najczęściej używane. Teraz przedstawię różnice jakie występują między C a C++ w obsłudze napisów.
<table weight="100%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="6px" >
 
<table border="0" cellspacing="3" cellpadding="6px" >
<tr><td><b>C</b></td><td><b>C++</b></td></tr>
<tr><td><tt>strcpy(a,b) </tt></td><td><tt> a = b</tt></td></tr>
 
<noinclude>
 
{{Nawigacja|C++|
[[C++:Filozofia STL|Filozofia STL]]|
8268

edycji