C++/Set: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięte 4583 bajty ,  12 lat temu
wyrzucenie elementów niepowiązanych kontekstem z resztą modułu
Nie podano opisu zmian
(wyrzucenie elementów niepowiązanych kontekstem z resztą modułu)
== Opis ==
 
Zbiory są jednym z kontenerów biblioteki STL, których struktura oparta jest na drzewach. Elementy które są w nich przechowywane są posortowane, według pewnego klucza.
 
Zarówno typ wartosci tych elementów jak i typ wartości klucza są takie same.
Drzewiasta struktura zapewnia szybkie wyszukiwanie, jednak są z tym związane także pewne mankamenty, mianowicie modyfikacja elementu jest możliwa tylko w taki sposób, że kasujemy stary element, a następnie wstawiamy w to miejsce nowy.
Korzystając z terminologii STL-a zbiory sa tzw. kontenerami asocjacyjnymi
(o zmiennej długości, pozwalającymi na operowanie elementami przy użyciu kluczy):
 
{|class="wikitable"
!
!Rodzaj kontenera
!Opis
|----
|1
|prostymi
|key_type i value_type są tego samego typu
|----
|2
|posortowanymi
|rosnąco względem klucza
|----
|3
|unikalnymi
|w danym zbiorze nie mogą wsytępowac dwa elementy o tym samym kluczu
|----
|}
 
 
 
== Parametry ==
 
 
 
 
{|class="wikitable"
!Parametr
!Opis
|----
|Key
|Klucz zbioru ten sam co typ wartości. Zdefiniowane także jako: set::key_type i set::value_type
|----
|Compare
|Funkcja porównująca klucze, według słabo rosnącego porządku którego argumenty są typu key_type;
zwraca true jeśli pierwszy argument jest wcześniejszy od drugiego, w przeciwnym razie zwraca false. Zdefiniowana także jako: set::key_compare i set::value_compare.
|----
|Alloc
|Alokator zbioru, używany do wewnętrznego zarządzania pamięcią.
|----
|}
 
Korzystając z terminologii STL-a zbiory sa tzw. kontenerami asocjacyjnymi (o zmiennej długości, pozwalającymi na operowanie elementami przy użyciu kluczy).
 
== Prosty przykład ==
}
</source>
 
== Składniki ==
 
 
 
 
{|class="wikitable"
!Składnik
!Opis działania
|----
|value_type
|Typ obiektu, T, przechowywany w zbiorze(secie).
|----
|key_type
|Typ klucza zbioru, powiązany z value_type.
|----
|key_compare
|Funkcjonał porównujący dwa klucze w celu uporządkowania.
|----
|value_compare
|Funkcjonał porównujący dwie wartości w celu uporządkowania.
|----
|pointer
|Wskaźnik na T.
|----
|reference
|Referencja do T.
|----
|const_reference
|Stała referencja do T.
|----
|size_type
|Integralny typ bez znaku.
|----
|difference_type
|Integralny typ ze znaku.
|----
|iterator
|Iterator używany do 'chodzenia' po zbiorze.
|----
|const_iterator
|Stały iterator używany do 'chodzenia'(iteracji) po zbiorze(tego samego typu co zwykły iterator).
|----
|reverse_iterator
|Iterator używany do 'chodzenia do tyłu'(iteracji wstecznej) po zbiorze.
|----
|const_reverse_iterator
|Stały iterator używany do 'chodzenia do tyłu'(iteracji wstecznej) po zbiorze.
|----
|iterator begin()
|Zwraca iterator wskazujący na początek zbioru.
|----
|iterator end()
|Zwraca iterator wskazujący na koniec zbioru.
|----
|reverse_iterator rbegin()
|Zwraca reverse_iterator wskazujący na początek odwróconego zbioru.
|----
|reverse_iterator rend()
|Zwraca reverse_iterator wskazujący na koniec odwróconego zbioru.
|----
|size_type size()
|Zwraca rozmiar zbioru.
|----
|size_type max_size()
|Zwraca największy możliwy rozmiar zbioru.
|----
|bool empty()
|Zwraca true gdy rozmiar zbioru wynosi 0.
|----
|key_compare key_comp()
|Zwraca key_compare obiektu używanego przez zbiór.
|----
|value_compare value_comp()
|Zwraca value_compare obiektu używanego przez zbiór.
|----
|set()
|Tworzy pusty zbiór.
|----
|set(const key_compare& comp)
|Tworzy pusty zbiór, używając comp jako key_compare obiektu(klucza porównującego).
|----
|template <class InputIterator>
set(InputIterator f, InputIterator l)
|Tworzy zbiór zawierający kopie zakresu.
|----
|template <class InputIterator>
set(InputIterator f, InputIterator l, const key_compare& comp)
|Tworzy zbiór zawierający kopie zakresu, używając comp jako key_compare obiektu.
|----
|set(const set&)
|Konstruktor kopiujący.
|----
|set& operator=(const set&)
|Operator przypisania.
|----
|void swap(set&)
|Zamienia zawartość dwóch zbiorów.
|----
|pair<iterator, bool>
insert(const value_type& x)
|Wstawia do zbioru element x.
|----
|iterator insert(iterator pos, const value_type& x)
|Wstawia do zbioru element x. Używa pos do wskazania miejsca, w którym ma być wstawiony.
|----
|template <class InputIterator>
void insert(InputIterator, InputIterator)
|Wstawia do zbioru zakres.
|----
|void erase(iterator pos)
|Kasuje element wskazywany przez pos.
|----
|size_type erase(const key_type& k)
|Kasuje element którego kluczem jest k.
|----
|void erase(iterator first, iterator last)
|Kasuje wszystkie elementy z danego zakresu.
|----
|void clear()
|Kasuje wszystkie elementy zbioru.
|----
|iterator find(const key_type& k) const
|Znajduje element, którego klucz wynosi k.
|----
|size_type count(const key_type& k) const
|Zwraca liczbę elementów, których klucz wynosi k.
|----
|iterator lower_bound(const key_type& k) const
|Znajduje pierwszy element, którego klucz jest nie mniejszy od k.
|----
|iterator upper_bound(const key_type& k) const
|Znajduje pierwszy element, którego klucz jest większy od k.
|----
|pair<iterator, iterator>
equal_range(const key_type& k) const
|Znajduje zakres zawierający wszystkie elementy o kluczu k.
|----
|bool operator==(const set&, const set&)
|Sprawdza dwa zbiory pod względem równości. Jest to funkcja globalna, nie składnikowa.
|----
|bool operator<(const set&,const set&)
|Porównanie leksykograficzne. Jest to funkcja globalna, nie składnikowa.
|----
|}
 
<noinclude>{{Nawigacja|C++|
8268

edycji