Informatyka dla gimnazjum/Narzędzie man: Różnice pomiędzy wersjami

import z http://mf.7thguard.net/
(import z http://mf.7thguard.net/)
 
(import z http://mf.7thguard.net/)
>Zajmijmy się jeszcze jednym pożytecznym narzędziem, mianowicie programem
<I
CLASS="EMPHASIS"
>man</I
></SPAN
></A
></H4
><P
>Zajmijmy się jeszcze jednym pożytecznym narzędziem, mianowicie programem
<SPAN
CLASS="emphasis"
1537

edycji