Informatyka dla gimnazjum/Narzędzie man: Różnice pomiędzy wersjami

m
wikiformatowanie
m (wikiformatowanie)
Zajmijmy się jeszcze jednym pożytecznym narzędziem, mianowicie programem ''man'' (skrót z ang. ''manual'' - podręcznik). Jest to system plików pomocy ze wskazówkami dotyczącymi używania konkretnych programów. Jeśli autor programu sobie życzy, może dołączyć do swego programu odpowiednią ''stronę podręcznika'', na której przyszli użytkownicy (czyli my) będą mogli przeczytać szerzej o programie, jego możliwościach itd.
Zajmijmy się jeszcze jednym pożytecznym narzędziem, mianowicie programem
<SPAN
CLASS="emphasis"
><I
CLASS="EMPHASIS"
>man</I
></SPAN
> (skrót z ang. <SPAN
CLASS="emphasis"
><I
CLASS="EMPHASIS"
>manual</I
></SPAN
> -
podręcznik). Jest to system plików pomocy ze wskazówkami dotyczącymi
używania konkretnych programów. Jeśli autor programu sobie życzy, może
dołączyć do swego programu odpowiednią <SPAN
CLASS="emphasis"
><I
CLASS="EMPHASIS"
>stronę podręcznika</I
></SPAN
>,
na której przyszli użytkownicy (czyli my) będą mogli przeczytać szerzej o programie,
jego możliwościach itd.</P
><P
>Zbiór <SPAN
CLASS="emphasis"
><I
CLASS="EMPHASIS"
>stron</I
></SPAN
> jest podzielony na kilka kategorii - sekcji -
oznaczonych numerami, z których najważniejsze to:</P
><UL
><LI
><P
>1 - polecenia użytkownika,</P
></LI
><LI
><P
>2 - wywołania systemowe,</P
></LI
><LI
><P
>5 - formaty plików,</P
></LI
><LI
><P
>8 - narzędzia administracyjne.</P
></LI
></UL
><P
>Ogólnie program uruchamiamy wydając komendę:</P
><TABLE
BORDER="0"
BGCOLOR="#E0E0E0"
WIDTH="100%"
><TR
><TD
><pre>$ man [nr sekcji] [hasło]</pre></TD
></TR
></TABLE
><P
>Na przykład (numer sekcji jest wymagany tylko wtedy, gdy hasło pojawia
się w więcej niż jednej sekcji):</P
><TABLE
BORDER="0"
BGCOLOR="#E0E0E0"
WIDTH="100%"
><TR
><TD
><pre>$ man rm</pre></TD
></TR
></TABLE
><P
>Ujrzymy stronę podręcznika dotyczącą polecenia <SPAN
CLASS="emphasis"
><I
CLASS="EMPHASIS"
>rm</I
></SPAN
>
 
Zbiór ''stron'' jest podzielony na kilka kategorii - sekcji - oznaczonych numerami, z których najważniejsze to:
kasującego pliki. Do góry i do dołu możemy poruszać się strzałkami,
* 1 - polecenia użytkownika,
wychodzimy klawiszem "q".</P
* 2 - wywołania systemowe,
></DIV
* 5 - formaty plików,
></DIV
* 8 - narzędzia administracyjne.
><DIV
 
CLASS="SECT2"
Ogólnie program uruchamiamy wydając komendę:
>
$ man [nr sekcji] [hasło]
Na przykład (numer sekcji jest wymagany tylko wtedy, gdy hasło pojawia się w więcej niż jednej sekcji):
$ man rm
Ujrzymy stronę podręcznika dotyczącą polecenia ''rm'' kasującego pliki. Do góry i do dołu możemy poruszać się strzałkami, wychodzimy klawiszem "q".
626

edycji