C++/Zarządzanie pamięcią: Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
(brak litery "d" w słownie "Jednak")
Nie podano opisu zmian
W języku C++ do alokowania pamięci na stercie służy operator '''new''' a do zwalniania - '''delete'''. W C++ można również stosować funkcje [[C/malloc|malloc]] i [[C/free|free]], jednak należy być ostrożnym. Najczęstszym błędem jest mieszanie operatorów new i delete z funkcjami malloc i free, np. zwalnianie pamięci zaalokowanej przez new przy pomocy free.
 
Rozważmy prosty przykład. Załóżmy, że chcemy stworzyć wektor 10 liczb typu całkowitego. Możemy to zrobić na dwa sposoby. W stylu znanym z języka C:
Anonimowy użytkownik