C++/Filozofia STL: Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
m ({{Nawigacja}} poprawa linków)
Nie podano opisu zmian
#include <cstring> // zamiast <string.h>
// przedrostek 'c' oznacza bibliotekę języka C++
</source>
Teraz kwestia dotycząca przestrzeni nazw. Zawartość biblioteki standardowej została "włożona" do przestrzeni nazw po to, aby używane tam nazwy, np. metod klas, nie zastrzegały sobie wyłączności na daną nazwę w obrębie całego programu. Przez to, albo dzięki temu, możemy powiadomić kompilator o tym jakiej części chcemy używać. Składnia została przedstawiona poniżej:
Anonimowy użytkownik