C/Przykłady z komentarzem: Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
({{TODO|zrobić odnośniki do opisu najważniejszych funkcji}})
Nie podano opisu zmian
<small>< [[Programowanie:C]]</small>
 
{{TODO|zrobić odnośniki do opisu najważniejszych funkcji}}
 
=== Losowe liczby zespolone ===
Program napisany i skompilowany został w środowisku GNU/Linux.
 
#include <[[Programowanie:C:Biblioteka standardowa:Indeks tematyczny#stdio.h|stdio.h]]>
<pre>
#include <[[Programowanie:C:Biblioteka standardowa:Indeks tematyczny#stdlib.h|stdlib.h]]> // dla funkcji [[Programowanie:C:rand|rand()]] oraz [[Programowanie:C:srand|srand()]]
#include <stdio.h>
#include <stdlib[[Programowanie:C:Biblioteka standardowa:Indeks tematyczny#time.h|time.h]]> // dla funkcji rand() oraz srand[[Programowanie:C:time|time()]]
{
#include <time.h> // dla funkcji time()
main()
 
{
main()
int i, j, n, m;
{
int i, j,float nre, mim;
float re, imFILE *fp;
char fileName[128];
FILE *fp;
char fileName[128];
[[Programowanie:C:printf|printf]]("Wprowadz nazwe pliku wynikowego..\n");
 
[[Programowanie:C:scanf|scanf]]("%s",&fileName);
printf("Wprowadz nazwe pliku wynikowego..\n");
scanf("%s",&fileName);
printf("Wprowadz po sobie liczbe wierszy i kolumn macierzy oddzielone spacją..\n");
 
scanf("%d %d", &n, &m);
printf("Wprowadz po sobie liczbe wierszy i kolumn macierzy oddzielone spacją..\n");
scanf("%d %d", &n, &m);
 
/* jezeli byl blad w otwieraniu pliku i go nie otwarto,
wówczas funkcja fclose(fp) wywołana na końcu programu zgłosi błąd
warunek, który w kontrolowany sposób zatrzyma program (funkcja exit;)
*/
if ( (fp = fopen(fileName, "w")) == NULL )
{
[[Programowanie:C:puts|puts]]("Otwarcie pliku nie jest mozliwe!");
exit; /* jeśli w procedurze glownej
to piszemy bez nawiasow */
}
 
else { puts("Plik otwarty prawidłowo.."); }
else { puts("Plik otwarty prawidłowo.."); }
fprintf(fp, "%d %d\n", n, m);
}
fprintf(fp, "%d %d\n", n, m);
/* w pierwszym wierszu umieszczono wymiary macierzy */
srand( (unsigned int) time(0) );
for (i=1; i<=n; i++)
{
for (j=1; j<=m; j++)
{
refor (j=1; ((rand()j<=m; % 200j++)-100)/ 10.0;
im{
re = ((rand() % 200)-100)/ 10.0;
im = ((rand() % 200)-100)/ 10.0;
 
fprintf(fp,"%.1f %.1f", re, im );
if (j!=m) fprintf(fp," ");
 
}
if (j!=m) fprintf(fp," ");
}
fprintf(fp,"\n");
}
fclose(fp);
 
return 0;
 
}
fclose(fp);
 
 
 
return 0;
}
</pre>
 
=== Zamiana liczb dziesiętnych na liczby w systemie dwójkowym ===
1838

edycji