C++/Zarządzanie pamięcią: Różnice pomiędzy wersjami

(weak_ptr - poprawa opisu użycia)
===shared_ptr i weak_ptr===
 
Klasa <tt>shared_ptr</tt> (współdzielony wskaźnik) umożliwia istnienie wielu wskaźników do tego samego obiektu, podtrzymując go przy życiu tak długo, jak istnieje przynajmniej jeden <tt>shared_ptr</tt>, który by go zawierał. Klasa <tt>shared_ptr</tt> w istocie realizuje '''odśmiecanie pamięci ze zliczaniem referencji'''. - zZ każdym obiektem związana jest liczba odwołań (odczyt metodą <tt>use_count</tt>), która jest automatycznie aktualizowana,. a kiedyKiedy osiągnie zero obiekt jest niszczony. Standard C++11 gwarantuje bezpieczeństwo w środowisku wielowątkowym.
 
Standard C++11 gwarantuje bezpieczeństwo w środowisku wielowątkowym.
 
<source lang="cpp">
Anonimowy użytkownik