Wstęp do fizyki jądra atomowego/Rozpady (przejścia, przemiany) jądrowe: Różnice pomiędzy wersjami

 
===Konwersja wewnętrzna par e<sup>-</sup>e<sup>+</sup>(KWP)===
Poznaliśmy już [[#Przejścia &gamma;|przejścia elektromagnetyczne]] i [[#Konwersja wewnętrzna (KW)|konwersję wewnętrzną (KW)]], które maleją wraz ze wzrostem energii przejścia i rosną ze wzrostem Z jądra, one zachodzą dla energii przejścia ok. 1MeV, współczynnik WKW jest <10<Sup>-3</sup>. Gdy E<sub>i</supsub>-E<sub>f</sub>&ge;2m<sub>e</sub>c<sup>2</SUP>=1,022MeV przejście dodatkowo może zachodzić z utworzeniem pary e<sup>+</sup>e<sup>-</sup>.
Para elektron-pozyton unosi energię równą:
{{IndexWzór|<MATH>(E_i-E_f)-2m_ec^2=E^{(k)}_{e^+}+E^{(k)}_{e^-}+E_{odrzutu j.}\;</MATH>|3.110}}