Wstęp do fizyki jądra atomowego/Rozpady (przejścia, przemiany) jądrowe: Różnice pomiędzy wersjami

Lepszą zgodność z doświadczeniem występuje z założenia, że lepszą drogę do rozszczepienia jest poprzez deformację jądra. Deformację określa się przez parametr deformacji &beta;<sub>2</sub>. Warunek na rozszczepienie również będzie wyglądał poprzez wzajemną relację parametrów E<sub>s</sub>(A,Z,&beta;<sub>2</sub>) i E<Sub>C</sub>(A,Z,&beta;<Sub>2</sub>). Dla małych jąder E<sub>s</sub> (&beta;<sub>2</sub>) jest funkcją rosnącą, a E<sub>C</sub>(&beta;<Sub>2</sub>) jest funkcją malejącą. Tak więc całkowita energia jądra zapisujemy przez:
{{IndexWzór|<MATH>E_{LD}(Z,A,\beta)=E_S(Z,A,\beta_2)+E_C(Z,A,\beta_2)\;</MATH>|3.125}}
Funkcja {{linkWzór|3.118}} rośnie przy wzroście &beta;<sub>2</sub>, więc to pełni rolę bariery energetycznej &Delta;E<sub>sf</sub> przy podziale jądra. Dla małych jąder&beta;<sub>2</sub> przy energii jądra niezdeformowanego E<sub>LD</sub>(Z,A,0) energię jądra zdeformowanego piszemy poprzez:
{{IndexWzór|<MATH>E_{LD}(Z,A,\beta_2)\simeq E_{LD}(Z,A,0)+{{\beta_2^2}\over{5}}\left(2E_S(A,Z,0)-E_C(Z,A,0)\right)\;</MATH>|3.126}}
Jeśli (2E<sub>s</sub>-E<sub>C</sub><0, to E<sub>LD</sub>(&beta;<sub>2</sub>) jest funkcją malejącą, wtedy nie ma bariery na roszczepienie. Warunek ten jest spełniony dla Z<sup>2</sup>/A&ge;49, gdy Z&ge;120, wtedy rozpad sf jądra jest natychmiastowy, wtedy czas połowicznego zaniku jest rzędu 10<sup>-22</sup>s. Jeżeli (2E<Sub>s</sub>-E<sub>C</sub>)>0 bariera występuje, a jej wysokość maleje w miarę zmniejszania się parametru Z<sup>2</sup>/A&le;49, wtedy sf zachodzi tylko w wyniku przejść tunelowych, i czas połowicznego zaniku silnie zależy od Z<sup>2</sup>/A. Przy wiekszejwiększej deformacji prowadzącej do rozszczepienia jądra atomowego poprawki zakładające gładką zależność bariery na roszczepienierozczepienie mogą prowadzić do pojawienia się drugiego minimum. Tłumaczy to zjawisko izometrii roszczepieniowejrozszczepieniowej. Ze względu na roszczepienierozczepienie bariery połowiczny czas życia stanu podstawowego jest większy lub równy czasowi stanu izomerycznego, tzn.T<sub>1/2</sub>(sf)<sub>st. podst.</sub>&ge;T<sub>1/2</sub>(sf)<sub>st. izomer.</sub>, dla jądra <sup>238</sup>U mamy czas zycia poziomu podstawowego T<sub>1/2</sub>&asymp;6&sdot;10<sup>15</sup>lat, a czas życia poziomu izomerycznego jest T<sub>1/2</sub>&asymp;195&sdot;10<sup>-2</SUP>s. Uwzględnienie &delta;E<sub>shell</sub>+&delta;E<sub>paring</sub>, czyli energię uwzględniające strukturę powłokową jądra i energię parowania, pozwalają dokładnie opisać wysokość bariery na rozszczepienie w poszczególnych jądrach oraz obserwowaną doświadczalnie silną zależność sf od struktury jądra atomowego, i pozwalają zrozumieć dwugarbny charakterystyczny rozkład mas w wyniku roszczepienia jądra atomowego w roszczepieniu asymetrycznym.
<noinclude>{{kreska nawigacja|Wstęp do fizyki jądra atomowego|Promieniowanie i szeregi promieniotwórcze|Najważniejsze parametry jądra atomowego}}</noinclude><noinclude>{{BottomColumnPage}}</noinclude>