Wstęp do fizyki jądra atomowego/Rozpady (przejścia, przemiany) jądrowe: Różnice pomiędzy wersjami

{{indexWzór|<MATH>f(E_0,Z)_{(if)}\cdot T_{1/2(if)}={{\operatorname{const}}\over{|\langle f|\hat{H}_{\beta}|i\rangle|^2}}\equiv ft_{(f)}\;</MATH>|3.66}}
Wartości ft są bardzo duże, więc przyjęto się podawać jego logarytm log ft, praktycznie ono mieści się w przedziale 3&le;log ft&le;22, co odpowiada czasom połowicznego zaniku &sim;10<sup>-3</sup>s&le;T<sub>1/2</sub>&le;&sim;10<sup>14</sup>lat
{|width=100% border=1
|'''Numer n'''
|'''przejcia &beta;'''
|'''log ft'''
|'''Uwagi'''
|-
|0
|dozwolone
|ok. 3&divide;6
|{{Formuła|<MATH>\Delta I=0,1\;</MATH>}} i {{Formuła|<MATH>\Delta\pi=\pm 1\;</MATH>}}
|-
|1
|wzbronione
|ok. 7&divide;9
!rowspan=4|Jeżeli stopień wzbronienia to {{Formuła|<MATH>\Delta\pi=(-1)^n\;</MATH>}}, a {{Formuła|<MATH>\Delta I=\pm n\;</MATH>}} (nieunikalne) lub {{Formuła|<MATH>\Delta I=\pm(n+1)\;</MATH>}} (unikalne).
|-
|2
|wzbronione
|ok. 9&divide;13
|-
|3
|wzbronione
|ok. 13&divide;18
|-
|4
|wzbronione
|ok. 18&divide;22
|}
===Elementy macierzowe hamiltonianu w rozpadzie &beta; względem stanu krańcowych (elementy teorii rozpadu &beta;)===
Teorię rozpadu &beta; opracował E. Fermi w roku 1934 r., według której ten rozpad jest wynikiem oddziaływań słabych nukleonu z polem elektronowo-neutrinowym w jądrze atomowym.