Wstęp do fizyki jądra atomowego/Rozpady (przejścia, przemiany) jądrowe: Różnice pomiędzy wersjami

Wartości ft są bardzo duże, więc przyjęto się podawać jego logarytm log ft, praktycznie ono mieści się w przedziale 3&le;log ft&le;22, co odpowiada czasom połowicznego zaniku &sim;10<sup>-3</sup>s&le;T<sub>1/2</sub>&le;&sim;10<sup>14</sup>lat
{|width=auto border=1 style="margin-left:auto;margin-right:auto;"
|<center>'''Numer n'''</center>
|<center>'''przejcia &beta;'''</center>
|<center>'''log ft'''</center>
|<center>'''Uwagi'''</center>
|-
|0