Wstęp do fizyki jądra atomowego/Rozpady (przejścia, przemiany) jądrowe: Różnice pomiędzy wersjami

|wzbronione
|ok. 7÷9
!rowspan=4|Jeżeli {{Formuła|<MATH>n\;</MATH>}} to stopień wzbronienia, towtedy {{Formuła|<MATH>\Delta\pi=(-1)^n\;</MATH>}},<BR>a {{Formuła|<MATH>\Delta I=\pm n\;</MATH>}} (nieunikalne) lub {{Formuła|<MATH>\Delta I=\pm(n+1)\;</MATH>}} (unikalne).
|-
|2