Wstęp do fizyki jądra atomowego/Rozpady (przejścia, przemiany) jądrowe: Różnice pomiędzy wersjami

|<center>'''Uwagi'''</center>
|-
|<center>0</center>
|0
|<center>dozwolone</center>
|<center>ok. 3&divide;6</center>
|<center>Zmiana momentu pędu: {{Formuła|<MATH>\Delta I=0,1\;</MATH>}}, i parzystości: {{Formuła|<MATH>\Delta\pi=\pm 1\;</MATH>}}.</center>
|-
|<center>1</center>
|1
|<center>wzbronione</center>
|<center>ok. 7&divide;9</center>
!rowspan=4 style="max-width:350px;"|<center>Jeżeli {{Formuła|<MATH>n\;</MATH>}} to stopień wzbronienia, wtedy zmiana parzystości: {{Formuła|<MATH>\Delta\pi=(-1)^n\;</MATH>}}, i momentu pędu: {{Formuła|<MATH>\Delta I=\pm n\;</MATH>}} (nieunikalne) lub {{Formuła|<MATH>\Delta I=\pm(n+1)\;</MATH>}} (unikalne).</center>
|-
|<center>2</center>
|2
|<center>wzbronione</center>
|<center>ok. 9&divide;13</center>
|-
|<center>3</center>
|3
|<center>wzbronione</center>
|<center>ok. 13&divide;18</center>
|-
|<center>4</center>
|4
|<center>wzbronione</center>
|<center>ok. 18&divide;22</center>
|}
===Elementy macierzowe hamiltonianu w rozpadzie &beta; względem stanu krańcowych (elementy teorii rozpadu &beta;)===